Presidenten har ordet

Först och främst vill jag rikta ett stort TACK till Sara Nilsson och Monica Pavlovic, unionens programledare, för ett fantastiskt arbete som Ni har gjort från rundringningen till alla klubbpresidenter och sammanställningen av det som kom fram genom denna, till genomförandet av arbetsdagarna i Göteborg och Stockholm. Ni gav oss många tankeställare och samtidigt förtydligande av många oklarheter som har funnits i samband med projekt och klubbarbete. En sammanställning från arbetsdagarna kommer i dagarna ut till samtliga deltagare och alla klubbpresidenter. Sara och Monica kommer till vårt unionsmöte i Göteborg och berättar om sina erfarenheter av det genomförda arbetet. Nu gäller det att arbeta vidare på klubbnivå!

Stort GRATTIS till Annelie Börjesson, vår delegat vid CSW62 i FN, New York. Annelie, som tillsammans med 19 andra soroptimister från SIE representerar Sverigeunionen CSW62, var dessutom en utav få vinnare i den globala designtävling som utlystes inför konferensen. Hennes artwork presenteras i den handbok som alla 5000 konferensdeltagare får i sin hand. Annelie har sedan tidigare ett stort engagemang i FN frågor genom att hon är ordförande i Göteborgs FN-förening och sitter med i Svenska FN-förbundets styrelse.
Annelie är en av de soroptimister som kommer till vårt unionsmöte den 14 april i Göteborg och ger oss en rapport från sitt deltagande i konferensen. Dessutom kommer hon att berätta om hur man söker och får ett scholarship stipendium från SIE. Annelie fick detta 2017 för att hon omskolar sig mitt i livet.

Läs mer här!

Soroptimist’s Artwork Featured in CSW62 Handbook

Ett av de bidrag som valdes ut att presenteras i CSW62s handbok och app gjordes av Annelie Börjesson. Vill du veta mer om hur hon tänkt när hon skapade bilden, klicka här!

När registrerar vi nya medlemmar? Svar: så snart som möjligt

Den bestämmelse som tidigare fanns om att klubben skulle betala en reducerad avgift för nytillkomna medlemmar fram till 30 juni togs bort för flera år sedan. Det innebär att nya medlemmar räknas med i unionsavgiften först från 1 juli även om de då varit medlemmar under flera månader.

En viktig orsak till att ni ska registrera nya medlemmar så snart de har blivit invalda är att vi behöver följa medlemsutvecklingen. Vi hör ofta berättas om inval av nya medlemmar men ser det tyvärr inte i medlemsregistret. En annan orsak är givetvis att de inte ska behöva vänta på att få tillgång till vår hemsida, blogg mm med all information som de har rätt till. Det kostar inget extra, varken för klubben eller medlemmen

Programledarna

Nästa steg efter arbetsmötet i Göteborg och Stockholm 
Det var två intensiva dagar, först i Göteborg och sedan i Stockholm. Det utlovade materialet kommer att skickas ut innan unionsmötet i april. Materialet kommer vara av en sammanfattande karaktär, där kommer framhålla de punkter som kräver ett nästa steg i form av aktiviteter och beslut.
Hur kan vi organisera och kommunicera arbetet med att göra verklig skillnad för kvinnor och flickor?
Hur går vi vidare med eventuellt samarbete med externa aktörer som redan gör bra saker som vi kan bidra till?
Återigen, tack för en bra start på fortsättningen av vårt arbete!
Vi väntar på klubbarnas röstresultat av bästa klubbprojekt 2017. I dagsläget har 12 klubbar röstat, föregående år hade vi trettio klubbar röstade. Vore toppen om vi kunde vi slå fjolårets siffra! Sista dagen för er klubb att rösta är den 3 april. 
En röst per klubb och rangordna projekten med projektnamnet i den ordningen ni tycker. Ni rangordnar 1-5. Ni kan inte rösta på er egen klubb. Klubben som får flest ettor vinner osv. Vi utser tre vinnare. Skicka ert röstresultat endast till monica_pavlovic@hotmail.com.  

Med önskan om en lyckosam vecka och Glad Påsk!
Sara Nilsson och Monika Pavlovic
Programledare Unionen

Guvernörerna informerar

The 62nd Commission of the Status of Women (CSW62) är precis avslutad. De träffades i FN:s högkvarter den 12-23 mars i New York. 
Soroptimist Artwork Featured in CSW62 Handbook
Annelie Börjesson, Göteborg-Bohus klubb, är omskriven inför mötet både på den europeiska och den internationella hemsidan. Läs mera och se hennes verk, klicka här!
Läs mer, klicka här! 
Internationella kvinnodagen den 8 mars, uppmärksammades av vår SIE president Renata Trottmann Probst via en video, klicka här!
Nya strategiska mål från Europarådet, klicka här för att läsa mer!