Från presidenten

Nu gör vi mot ljusare tider!! Känns helt underbart när dagarna blir ljusare både på morgonen och kvällen. Känner mig som pelargonen på fönsterbrädan som sträcker sig mot ljuset!!
Vill inleda med två mycket positiva händelser:

- Från 1 oktober fram till idag har vi ökat medlemsantalet från 1180 till 1200!! Även om några klubbar lade ner under förra året så blir vi fler i befintliga klubbar. Bra jobbat!!

- Jag har fram till idag fått 197 svar via mail på förra nyhetsbrevet!! En del av Er har gett ”kvitto” på att Ni har läst brevet och en del har dessutom kommenterat och berättat lite vad som är på gång ute i klubbarna! Det känns mycket givande att få en glimt av klubbarnas arbete och dessutom få en direktkontakt med Er medlemmar runt om i landet! Fortsätt gärna och kommentera, fundera, ställa frågor, ifrågasätt och återkoppla på nyhetsbrevet varje gång Ni läser det! Mejla mig på president@soroptomist.se . Jag vet att det var vissa problem med mailadressen förra gången men det har vi rättat till.

Läs mer här!

Lediga uppdrag i Sverigeunionen

Bästa Soroptimistsyster
Vi är inne på ett nytt verksamhetsår. Vi ska nu förbereda valen inför 2017 års Unionsmöte i Sotenäs.
Vissa funktionärer har avslutat sina uppdrag 30 september 2016 och vi måste se till att hitta ersättare till de lediga uppdragen. 

För mer information, klicka här!

Från Extension mitt

Inte svårt alls, tänker jag när jag som extension för region Mitt är inbjuden till Stockholm-Vaxholms klubbmöte. Frågan för kvällen är "Hur ska Stockholm Vaxholm klubben bli än mer intressant?" Att döma av det positiva engagemang och de många idéer som visar sig under kvällens lopp borde de inte alls vara svårt att engagera nya medlemmar. Men ändå, trots intressanta föreläsare, öppet för gäster och absolut trevlig och livgivande samvaro under klubbkvällarna så upplever klubbsystrarna att det är svårt att intressera inbjudna gäster att bli medlemmar och framför allt att väcka unga kvinnors intresse för medlemskap.

Läs mer här!

Information från programledarna

PFR har strömmat in
Vi har med glädje noterat att klubbarna har börjar skriva in sina projekt i Soroptimist International Europe’s databas för projekt, de så kallade ProgramFokus Rapporterna (PFR). Vi tar del av ert arbete som en del av förmånerna med att få kvittens från SIE att ni registrerat ert arbete. Bra jobbat!

Rösta fram bästa klubb projekt 2016
Läs mer här!!!

Information från guvernörerna

Vad har hänt sedan sist?
Den 6 februari var det den Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Könsstympning är en kränkning av flickors och kvinnors rättigheter och kan ge både fysiska och psykiska besvär. Vår Europapresident Maria Elisabetta de Franciscis tog upp detta i sitt senaste Message from the President där hon uppmanar soroptimister att göra sin röst hörd i denna fråga. Läs mer på www.soroptimisteurope.org och i det statement som SIE gjort och som hon hänvisar till.

Läs mer här!

Handboken

Handboken, som tidigare funnits som pdf-fil under styrdokument på hemsidan, har nu integrerats och blivit en del av hemsidan. Det innebär att hela innehållet i Handboken finns sökbar i hemsidans vanliga sökfunktion. När du klickat på Handboken i menyn, kan du välja att söka endast i denna.

Hela Handboken går att skriva ut som en PDF-fil. Vid varje uppdatering av texter i Handboken, kommer det att märkas överst på varje sida där det står 'senast ändrad xxxx'.

Hela Handboken har redigerats, en del texter har tidigare funnits både på hemsidan och i Handboken, nu har vi försökt att renodla informationen så att samma information inte ska finnas dubbelt, däremot hänvisas det till olika sidor på hemsidan, med hjälp av hyperlänkar (dvs klickbara texter). I vissa fall har information som tidigare funnits i Handboken, ansetts vara mer lämpligt att endast finnas på hemsidan.

Vi hoppas att ni ska hitta det ni letar efter och kom ihåg - använde sök-funktionen för att hitta på hemsidan om du är osäker på var saker kan finnas!!
Här finns Handboken!

Snart börjar rekrytering till Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)!

I dessa tider, där utvecklingen av mänskliga rättigheter för kvinnor verkar ha avstannat, och t.o.m. möter mer och mer motstånd – känns det ännu viktigare att satsa på unga kvinnors utbildning för ledarskap. SIE börjar också intresserar sig för konceptet.
Vi kommer snart att skicka ut information om hur rekryteringen av deltagare på SNLA är tänkt att gå till, samt en blankett för klubbarna att använda för detta, som kandidaten själv kan fylla i. Här finns en länk till tidtabellen för rekryteringen samt den av Nordiska Unionerna överenskommen rekryterings process beskrivning.

Arbete pågår redan, även över gränserna!   Läs mer här om tidtabell mm
Information kommer att läggas ut på projektsidan kontinuerligt, klicka här!

Senaste nytt från vår FN funktionär

Vår FN funktionär, Inger Wallin lämnar en rapport om det senaste.

Läs mer här!

Ta med dina avlagda mobiler till unionsmötet i Smögen!

De ger barnrättsorganisationen Plan möjligheter att förhindra könsstympning och barnäktenskap i Egypten.
Du gör dessutom en insats för miljön.
Hälsar
Gunnel Zenk

Solvatten på SIE kongressen i Florens 14-16 juli

Jytte Roos från Solvatten-programgruppen har bjudits in som ’Congress Speaker’ för att berätta om ’our outstanding and long lasting Solvatten project’. Ulla Madsen, Past SIE President, fick i uppdrag att välja ut fyra projekt som fått en Best Practice Award under åren 2013-2015, vilket Solvatten fick i Berlin 2013. Vi är mycket hedrade att valet föll på Solvatten och vi ser fram emot att sprida ytterligare information om vårt program.

Solvatten fick en Best Practice Award på the 20th Congress of SI Europe inom kategorin ’Address the specific needs of women and girls by improving environmental sustainability and mitigating effects of climate change and disaster’ – Program Goal 5.

SI har en uppdaterad hemsida

Soroptimist international har fixat sin hemsida se Soroptimist international, här finns även en Global Voice att läsa.

Hitta på hemsidan

När det gäller att hitta på hemsidan - tänk på att använda sökfunktionen!