Nyhetsbrev 6 2019 - 2020

MIhaela informerar

Våren är full av soroptimistaktiviteter på alla nivåer. I detta nummer kan du läsa om:

Unionsmöte 2020 där vi också avslöjar några föreläsare som gästar oss på Inspirationsdagen. Du kan också läsa om återkopplingar efter genomförd workshop för webbansvariga.

Mars bjuder på olika möten CSW64 vid FN i New York och i Sverige bland annat årsmöte hos Sveriges Kvinnolobby.
Sedan förra Nyhetsbrevet har vi fått 10 nya medlemmar.
Trevlig läsning

Till sist…
"Believe you can and you're halfway there" (Theodore Roosevelt)

Mihaela
Din unionspresident 2018 – 2020

Advocacy

Snart Internationella kvinnodagen 8 mars samt att SI sänder 100 representanter till CSW64

Mitt i ett regnkallt och blåsigt februari, känner jag våren närma sig.
Tranorna har redan siktats i Hornborgarsjön, och jag och Sandra Gonzalez Sköld förbereder oss för att snart åka till New York och delta på CSW64. I år med över 11.000 deltagare.
Mitt nyhetsbidrag innehåller översättningen av SIE´s nyhetsbrev om CSW och en liten ordlista med alla våra förkortningar vi använder, och som vi många gånger tar för givet att alla känner till.

Då vi är iväg under 8 mars, vill jag passa på att önska alla lycka till med era aktiviteter och be er att tänka på SI´s Binnenium tema ”The Road to Equality” samt SIE´s ”We stand up for Women”. Bra slagord då vi är en ”Global röst för kvinnor och flickor” runt om i världen.   

Läs mer här!

Blåsiga systerhälsningar från

Eva Skårner
Vice President och Advocacy Coordinator
för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
advocacy.soroptimst.sweden@gmail.com

Programledarna informerar

Tack till alla klubbar som nominerat sitt arbete till Bästa projekt 2019! Röstningen har startar och pågår till 31 mars och vi uppmanar alla klubbar att delta i röstningen! Sandra åker till New York för att delta på CSW och Sara söker systrar att intervjua om integrationsprojekt.

Läs mer här 

Guvernörerna har ordet

Äntligen händer det något med våra stadgar och tilläggsbestämmelser!
Som vi skrev om i förra nyhetsbrevet kallade Anna, vår federationspresident, till ett extrainsatt möte för att diskutera, fundera och tillsammans hitta konstruktiva vägar för att gå vidare med det långdragna arbetet med vår stadgar och tilläggsbestämmelser. Mötet som hölls i Krakow sista helgen i januari blev mycket intensivt, men också konstruktivt. De flesta korrigeringar som gjordes i det förslag som i förväg hade skickats ut till alla unioner, stämde väl överens med hur vi i vår union ser på olika områden som behöver förenklas och utvecklas.  Under mötet fattades inga beslut. Allt som diskuterades kommer att ligga till grund för de beslut som kommer att fattas på guvernörsmötet i Prag i juli.  Tyvärr har det ännu inte kommit några anteckningar från mötet.
Vi återkommer med mer information så snart vi har något mer att berätta.

Se  The Link

Extension informerar

Jag har de senaste månaderna haft förmånen att ringa presidenterna i 16 av Sveriges soroptimisklubbar. Jag har framförallt diskuterat projektet ”100- tillsammans inför framtiden”.

Hur upplever din klubb detta projekt? Tror ni att ni klarar nå målet, två nya medlemmar netto innan verksamhetsåret är slut?
I de allra flesta klubbar har presidenterna varit positiva till uppgiften, den har känts adekvat och behövlig. Som om vi har ett problem som vi äntligen kan ta tag i och försöka lösa.

Jag har varit nyfiken och frågat hur gör ni? Vad tror ni kommer leda er mot målet? Svaren jag får är inte märkvärdiga. Det låter inte så svårt eller omöjligt att göra. De flesta säger, vi bjuder in gäster till vanliga månadsmöten som vi försöker göra intressanta och trevliga.

Läs hela informationen här

Med vänliga hälsningar,
Bente Mörnesten
Extention.

SNLA

SNLA info
Har din klubb nominerat någon ung kvinna mellan 20–30 år till årets SNLA i Danmark?
Här finns affischerna att skicka till lämpliga mottagare eller sätta upp på en strategisk plats.
Affisch 2
Affisch 3

Vi söker fem svenska deltagare.
Urvalsprocessen är igång! Sista chansen 15/3!!!
Här ser du hur det går till.

Detta är något som vi är så stolta över och det är fjärde året i år vi har ledarskapsakademi veckan efter midsommar. Det har fört en massa gott med sig, förutom att vi rekryterar unga medlemmar till våra nordiska klubbar stärker vi det nordiska samarbetet på flera plan!
Kontakta gärna Linda Schang på 0702287948 om ni har några frågor.
Linda, Catherine och Barbro

Rent vatten från kvinna till kvinna

Den 22 mars är det Världsvattendagen
Gör gärna något kring detta i din klubb. Till hjälp finns en ny Powerpoint presentation som ni kan använda när ni pratar om "Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten", eller ha som eget kunskapsunderlag. Finns i länken ovan eller på hemsidan. Världsvattendagen har målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FN:s generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman.  Behöver ni broschyrer att dela ut på svenska eller engelska kan de rekvireras från Eva-Lena Karlsson .

Sedan förra nyhetsbrevet har vi åter fått in stora bidrag -  sammanlagt 19 950 kr. Största bidraget kommer via Kalmarklubben från Annica Triberg och dricksen från julbordet på hennes restaurang Nica. Annica har dessutom bekostat två Solvatten själv som hon tar med på en resa bl a till Ihushi i Tanzania  i februari. Andra klubbar som bidragit är Strömstad, Askersund, Landskrona, Umeå-Sävar, Uppsala-Carolina och Falkenberg. Stort tack för alla bidrag.

Sedan 1 oktober 2019 har ni tillsammans nästan samlat in 100 000 kr (fattas 750 kr). Vi i programgruppen är djupt imponerade och lovar att fortsätta att hitta meningsfulla projekt. Vi kommer inom kort skicka 72 st. till Mali. Därefter är planen att stötta projekt i Colombia igen och vi har precis börjat undersöka möjligheterna i Uganda tillsammans med en soroptimistklubb där. Läs vidare här

Webbredaktionen informerar

Följande skall in så småningom

Kurs för webbansvariga hölls 18 januari, vilket bland annat medfört uppdaterade manualer för Medlemmar och för Redigering av klubbsida. Dessutom har en av deltagarna, Tianyan i Umeå,  tipsat oss om hur mail till klubb-brevlådan kan vidarebefordras till en klubbmedlem. Kolla här.  Gruppen beslutade också att vi numera inte har några webbmostrar utan titeln är från och med nu webbansvarig eller webbmaster.

Observera att Bloggen är flyttad till de interna sidorna men är fortfarande läsbar för alla som kommit in på hemsidan om man använder SÖK funktionen.

Påminnelse: Var snäll och meddela webbredaktionen när nya medlemmar valts in (månad, namn, titel --> sidan Nya medlemmar) och även när medlemmar lämnat klubben, bytt klubb  eller avlidit (gärna med en kort parentation med foto --> sidan Minnesord)  Vi får inte automatisk info från systemet.

Dessutom, medlemmar skall ha egen mailadress, inte dela med andra familjemedlemmar. Be dem i förekommande fall använda t.ex. gmail som är gratis.

Nästa Nyhetsbrev

Manusstopp för nästa nyhetsbrev är  22 mars 2020.
Skicka gärna ditt bidrag till webbredaktion@soroptimistsweden.se 
så får alla i webbredaktionen tillgång till din text.