Nyhetsbrev nr 6 2018-2019

Presidenten informerar: kommunikation, CSW63 och det kommande unionsmötet

Solen skiner och påkallar min uppmärksamhet. Den vinkar till mig och bjuder till en promenad. Men det finns också annat på min ”att-göra lista”, som att skriva Nyhetsbrev.
Detta Nyhetsbrev kommer främst att handla om kommunikation, närvaro på sociala medier och kommande möten, både i Sverige och internationellt.

Läs mer om 
Hänt sen sist
   * 50-årsjubileum
   * Kommunikationsgruppen som tar fram pressmeddelande
   * ansökningar till stipendier senast 15/3)
Händer närmast 
     * CSW63- FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter 
     * Unionsmötet i april i Hässleholm 
     *  Propositioner  till unionsmötet 
     *  8 mars - den Internationella Kvinnodagen. 

TILL SIST
It is possible to transform our world, but we need more than a commitment – we need action

Information från Advocacy

Hur står/ställer vi upp för kvinnor och medsystrar runt om oss? 
I mitt brev denna gång ska jag berätta om Advocacyträningen i Athen. Ny tävling och svar på föregående frågor kommer i slutet av brevet. Läs brevet här.

Guvernörerna informerar

Nu är det bara tre månader kvar till guvernörsmötet i Zagreb. På detta möte har vi som guvernörer vårt viktigaste uppdrag, nämligen att företräda Sverigeunionen av Soroptimistklubbar vid europafederationens guvernörsmöte. Att vara guvernör är enkelt uttryckt detsamma som klubbarnas delegater som deltar vid unionsmötet, fast vi gör det på europanivå. Den viktigaste frågan vi skall diskutera kommande möte är förslaget på nya förenklade federations- och unionsstadgar med tilläggsbestämmelser. Förslaget initierades vid guvernörsmötet i Köpenhamn 2014 och beslut i frågan förväntas att komma vid guvernörsmötet 2020. Detta innebär att effekterna av dessa förenklingar kan börja genomföras och beslutas på vårt unionsmöte 2021. När jag skriver detta, och sammanställer hur lång tid det tar, inser jag ännu mer behovet av förenklade stadgar!!!

De som i första hand arbetar med stadgeförslaget inom sverigeunionen är vår stadgekommitté som för närvarande består av Christina Zeidlitz, Umeå och Elleé Thunfelt Västerås. Elleé och Christina kommer till unionsmötet i Hässleholm och berättar mer om pågående arbete och vad förslaget till förenklingar innehåller.
Ylva Larsson och Kärstin Jacobsson

Unionens programledare informerar

Det är dags att rösta på Bästa Projekt 2018 och vilka fina nomineringar vi har fått in! Arbetet inför 8 mars pågår i många klubbar och arbetet med Unizon drar igång.

Läs mer här

Rent vatten från kvinna till kvinna för en bättre hälsa och miljö med Solvatten

Saldot på Solvattenkontot är nu 133 800 kr. Under 20 januari – 19 februari  har 47 500 kr kommit in från soroptimistklubbarna i  Motala, Arvika, Köln-Römerturm i Tyskland, Linköping, Västervik och Höör-Hörby samt 20 000 kr från Lions i Kalmar och från många generösa privatpersoner.

SOLVATTEN i Mali
Äntligen har vår donation om 36 Solvatten delats ut i byn DARA i Mali i samband med en högtidlighet med deltagande av lokala ’potentater’, där byn också invigde en kvarn. Läs mer

Unionsmöte 2019

Anmälningstiden till unionsmötet har gått ut (28/2). För eventuell efteranmälan kontakta unionsmotet2019@gmail.com

Dokument relaterade till mötet publiceras fortlöpande på sidan Unionsmöte 2019 tillgänglig efter inloggning. 

Nästa Nyhetsbrev

Manusstopp för nästa nyhetsbrev är 24 mars 2019.
Skicka gärna ditt bidrag till webbredaktion@soroptimistsweden.se så får alla i webbredaktionen tillgång till din text,