Soroptimisternas Nyhetsbrev Nr 5 2019-2020

Mihaela informerar

God fortsättning på det nya året och det nya årtiondet! Jag ser med tillförsikt fram mot 2020. Jag hoppas att du har haft en avkopplande helg och hunnit ladda upp för nya utmaningar. Redan i januari händer det viktiga saker.

VIKTIGT I JANUARI
Anmälan till unionsmötet – senast 31/1 för rabatterat pris!
Motioner till unionsmötet – senast 90 dagar före mötet dvs. ~26/1
Unionsuppdrag – är någon i din klubbaktuell  - anmäl snarast!
Workshop 18/1  för 18 webbmostrar.  Workshops för klubbpresidenter kommer att upprepas under året,

HÄNDER LÄNGRE FRAM
CSW64 i New York i mars. 2 svenska soroptimister kommer att delta. Följ rapporteringen!
Internationella möten, t.ex Nordiska Soroptimistdagarna 5-7 juni i Norge  Anmäl dig senast 6/3.

När jag tittade på antalet nya medlemmar som invigts sedan det senast Nyhetsbrevet, det vill säga i slutet på november noterar jag med glädje att vi har fått tillökning av 7 nya medlemmar. Bra gjort!
Välkommen till Soroptimisterna i Sverige
Margareta Zell – Falkenberg, Solveig Hedenblom – Göteborg-Mölnlycke, Maria Svanberg – Luleå, Labika Komoni – Lund, Ingrid Göransson – Mjölby, Christel Ottosson och Liv Eriksson – Varberg,

Läs mer om ovanstående här

Till sist 

“The secret of Change is to focus all of your energy not on fighting the old, but on building the new.” Socrates

Mihaela
Din unionspresident 2018 - 2020


Advocacy

God fortsättning kära systrar. Hoppas ni alla har vilat upp er under helgerna.

Återigen stort tack för alla eras insatser under OTW 2019, medlemmar från över 30 klubbar deltog i någon form av aktivitet. Glöm bara inte att skriva PFR till SIE senast den 31 januari.
Mitt brev innehåller vilka dagar som SIE vill att vi uppmärksammar, samt att jag uppmanar er att fylla i enkäten i PL´s brev, om ni ska göra något till den 8 mars. Det finns även en länk längst ner i bidraget till de foton som sänts in under OTW.

Årets gemensamma advocacy satsningar är följande: Varje dag kommer stöttas med inlägg via Sociala medier, samt extra fokus på 8 mars och OTW, där vi ber alla klubbar att göra någon form av aktivitet.

Kalender med alla dagar finns i Evas bidrag som ni kan läsa här.

I övrigt så driver vi kampanjer via sociala medier och sprider budskap enligt binnenium temat ”The road to Equality”
Det finns mycket som ni i klubbarna kan arbeta med lokalt när det gäller Advocacy. Ni kan t.ex. driva sakpolitiska frågor gällande säkrare miljöer för kvinnor och barn, rättigheter för lika tillgång till kvalitativ utbildning ur varje enskilt barns perspektiv, säkrare offentliga miljöer, som torg, sjukhus, stationer m.m.,  Antiporrfilter i Skolorna, och att kvinnojourer inte läggs ner runt om i städerna.
Här kan ni skriva namnlistor, delta på fullmäktigemöten och sända in pressreleaser.

Hoppas ni får ett fantastiskt 2020

Eva Skårner
Vice President och Advocacy Coordinator
för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
0709-165489
advocacy.soroptimist.sweden@gmail.com

Länkar till OTW- bilderna  samt  SIE Advocacy Plan 

Programledarna informerar

Nytt ÅR! Nya möjligheter att tillsammans bidra till verklig skillnad för kvinnor och flickor! Året har startat på bästa sätt genom att vi får dela med oss av det som sker här och nu och bidra till det som kan komma att hända! Låt er inspireras genom att läsa vårt nyhetsbrev!

Extension informerar

God fortsättning på det nya året.
Arbetet med att uppnå målet med en nettoökning med 100 nya systrar fortsätter. Vi inom extension har ringt runt till klubbarna och vet att ni alla anstränger er för att lyckas. Vill ni veta lite mer i detalj om hur rekryteringen går, läs här:
Under våren kommer vi att på försök starta upp en E-klubb. Varför en E-klubb samt hur det är tänkt att fungera kan ni läsa här.
Något som är väldigt roligt är alla de kvinnor som kontaktar oss via vår hemsida. I snitt handlar det om drygt en kvinna i veckan. Det är jätteroligt att dessa kvinnor själva söker sig till oss och därför är det viktigt att vi har levande hemsidor med relevant och aktuell information. Dessutom vill vi uppmana alla klubbar som inte använder sin funktionsmail att ni börjar göra det. Detta för att öka vår trovärdighet.
Kom ihåg: Människan är en social varelse som njuter av gemenskap med andra människor.  Vi kan alltså utgå ifrån att de allra flesta människor vill vara tillsammans med andra människor de trivs med. Vår uppgift är därför att leta oss fram till de kvinnor som vill göra skillnad för kvinnor och flickor medan de fyller på sitt egna sociala behov.
Lycka till med vårens rekrytering! Läs här hur det går.
Extension

Guvernörerna informerar

Äntligen verkar det vara något på gång!
Under många år har europafederationen bedrivit arbetet med att förenkla stadgar och tilläggsbestämmelser för såväl europafederationen som unioner och enskilda klubbar. Av olika anledningar har arbetet dragit ut på tiden. Renata Trottman, vår tidigare federationspresident gjorde sitt bästa, men stötte på patrull. Efter att dess hinder nu har försvunnit har vår nuvarande federationspresident Anna Wszelaczynska tagit tag i frågan. Hon har nu kallat en guvernör från varje union till ett arbetsmöte i Krakow den 31 januari till den 1 februari. Med Annas drivkraft tror vi att det nu kommer att bli en positiv utveckling, som kan leda till att vi förhoppningsvis tar ett beslut på guvernörsmötet i Prag i maj 2020 om nya förenklade stadgar.

Detta kommer i sin tur att leda till att stadgekommittén i Sverige kan starta upp arbetet i vår union för att förenkla alla gammalmodiga regler både på unions- och klubbnivå.

Det känns verkligen bra att kunna inleda det nya året med dessa positiva nyheter.

Catherine och Kärstin

Soroptimist Nordic Leadership Academy - SNLA

Den fjärde omgången - 2020 - av SNLA  för kvinnor mellan 20-30 kommer att vara i Kalundborg i Danmark från 21 juni eftermiddag till 27 juni lunchtid. Det finns plats för 5 deltagare från varje Nordisk land - 25 totalt.

Varje kandidat för Sverige skall vara rekommenderad av en klubb, och rekommendationsbrevet skall skrivas under av klubbens president, och skickas i email till linda@schang.se.  
Rekommendationsbrevet skall innehålla en kortfattad motivering för rekommendationen.
Kontakta gärna Linda Schang på 0702287948 om ni har några frågor.
Vi välkomna ansökningar fram till 15 mars och all information finns på hemsidan.

Rent vatten från kvinna till kvinna för en bättre hälsa och miljö med Solvatten

Sedan förra nyhetsbrevet i slutet av november har vi fått in fantastiska 63 700 kr från klubbar och enskilda. Stort tack till Odd Fellows stiftelse Sparbössefondens fromma för ett bidrag på 15 000 kr och till Eva och Ragnar Sjögren som för tredje året i rad skänkt stora summor till vårt projekt - denna gång 5000 kr. Från enskilda givare har vi fått sammanlagt 23 000 kr och från klubbarna fantastiska 40 700 kr. Kungsbackaklubben, som tyvärr lade ner före årsskiftet, skänkte 9750 kr från sin kassa vid nedläggningen. Andra stora gåvor kommer från Kalmarklubben, Luleå-Gammelstad, Göteborg-Mölnlycke, Falun och Vardeklubben i Danmark. Vi har också fått gåvor från Motala, Falkenberg, Varberg och Västervik.

Alla bidrag är lika välkomna och vi har nu pengar så vi kan fullfölja våra  två närmaste projekt med 72 st Solvatten till Tanzania och 72 st till Mali. Allt är avklarat med avtal med mottagarna, offerter på flyg-  och landtransporter samt på diverse tull- och införselavgifter.  Nu återstår bara de slutliga fakturorna och frakten till mottagarna. Och framför allt de alltid lika spännande rapporterna om att lådorna nått slutdestinationen och att de utdelats tillsammans med ordentlig utbildning för mottagarna. Det är  framför allt hälsa, miljö,  ekonomi och naturligtvis hur lådorna ska användas och förvaras som ingår i utbildningen.

Efter dessa två stora inköp återstår ca 25-30 000 kr i kassan och vi får vänta på fler bidrag så vi kan fortsätta med nästa prioriterade projekt i Colombia. 

För Solvattengruppen/Birgitta Hansson

Webbredaktionen informerar

Webbredaktionen ser fram emot att få informera om hur webbsidorna fungerar och hur man uppdaterar klubbarnas egna sidor till 18 webbansvariga ute i klubbarna. Framför allt mot att få in synpunkter på manualer och på sidorna i allmänhet. Den 18 januari klockan 9 kör vi igång.

Nästa Nyhetsbrev

Manusstopp för nästa nyhetsbrev är  23 februari 2020.
Skicka gärna ditt bidrag till webbredaktion@soroptimistsweden.se 
så får alla i webbredaktionen tillgång till din text.