Soroptimisternas Nyhetsbrev nr 3

Ett nytt verksamhetsår har börjat, både för unionen och för klubbarnas arbete. Nu gäller det att göra detta verksamhetsår så bra så att vi alla känner oss nöjda när vi avslutar det. Det innebär att var och en av oss soroptimister bidrar utifrån sin bästa förmåga. Mitt motto för kommande mandatperiod är :
En droppe droppad i livets älv, har ingen kraft att flyta själv! Det krävs av varenda droppe (soroptimist), hjälp till att hålla dom andra oppe!!  
Sist men inte minst vill jag TACKA den styrelse som nu har arbetat för unionen i två år!  Ingen nämnd och ingen glömd! Ni har gjort ett enastående arbete och dessutom stöttat oss i nya styrelsen på alla sätt och vis. Vi kommer tacksamt att använda Er alla som våra mentorer!

Kärstin Jacobsson
Unionspresident 2016 - 2018

Nytillträdd unionspresident

Tack för förtroendet Ni har gett mig att få vara Sverigeunionens president under de kommande två åren!! Har nog inte förstått riktigt än vad det innebär, men efter överlämningsmöte med gamla styrelsen första oktoberhelgen och nya unionsstyrelsens första styrelsemöte igår är vi nu igång.

Det är säkert många av Er som inte har en aning om vem jag är. Läs mer här!

Kassören informerar

Carin Westin vår nya unionskassör presenterar sig här helt kort, samt informerar om vissa ändringar gällande reseersättningar!

Läs mer här!

Ny unionsstyrelse

Är ni nyfikna på vilka som sitter i unionsstyrelsen (förutom president och kassör)?

Vice president Christine Safi-Roslund,
läs hennes presentation här!

Ledamot Barbro E Bergström,
läs hennes presentation här!

Ledanmot Monica Einegren
läs hennes presentation här!

Guvernörerna informerar

Från 1 oktober är det Birgitta Hansson från  Stockholm-Vaxholm och Christina Zeidlitz från Umeå-Sävar som är guvernörer, dvs  era representanter på Europafederationens guvernörsmöten. Guvernörssuppleanter är Ylva Larsson från  Örebro och Mihaela Aquelius från Hässleholm.
Vi har nyligen haft ett överlämnandemöte i Stockholm där vi också tog fram en verksamhetsplansom ligger under Guvernörerna informerar på hemsidan.

Läs mer här!

Programledarna informerar

Klubbar med projekt där målgruppen inte finns i Sverige.
För att göra klubbarnas arbete mer synligt för oss själva och andra, har Programledarna i samarbete med Sara Gagge, initierat en förändring av upplägget på del av vår hemsida. För att klubbarnas arbete med projekt som har sin målgrupp utanför Sverige ber vi klubbarna bidra med projektbeskrivningar att länka till från sidan  Vad gör vi i världen. Rubriken skall vara mycket konkret och beskriva vad som görs och vart. När man klickar på rubriken länkas man till det dokument där ni i text och bild beskriver projektet i sin helhet.
För exempel, klicka här!

Även sidan Vad gör vi Sverige har fått en genomgång och heter nu Vad gör vi i Sverige - på nationell nivå.

Succémöte i Stockholm

7-8 oktober träffades inkommande extension och PL i Stockholm för överlämnande. Det blev två fantastiska dagar med diskussioner, idéer och framtidsplanering.

Läs Kerstin  Påhlsson rapport här!

21th Congress Soroptimist International of Europe

Den 14-16 juli 2017 är det dags för nästa SIE kongress i Florens!

Kilcka här för att läsa vad som händer!

Solvatten

Har din klubb ett projekt där behovet av rent vatten är stort och där tillgång till Solvattendunkar skulle kunna bidra positivt för dem ni hjälper? Läs i så fall vidare i slutet av denna rapport.
Men först ett stort och innerligt tack för alla bidrag som strömmat in till vårt solvattenkonto från många av unionens klubbar efter sommaren. Det har varit många tillfällen där ni samlat in pengar till vårt gemensamma solvattenprogram. Det gör att vi nu har pengar så vi kan fortsätta med pågående projekt och ta oss an nya. Vi har flera nya projekt på gång!

Läs mer här!

Välkommen till Forum Jämställdhet

Välkommen till Forum Jämställdhet - Sveriges största jämställdhetskonferens organiserad av Sveriges Kvinnolobby Programmet innehåller föreläsningar med intressanta talare, fördjupande seminarier och interaktiva verkstäder. Plats Örebro, Datum 31 januari till 1 februari 2017! Läs mer på www.forumjamstalldhet.se