Senaste nytt från unionen

Först ett STORT TACK till alla klubbar som har anordnat mycket bra och intressanta regionmöten under hösten! Själv hade jag bara möjlighet att närvara i Gävle, Karlstad och Motala. Under dessa möten fick jag många härliga upplevelser och möten med engagerade soroptimister som ger mig kraft och inspiration att arbeta vidare i mitt uppdrag som unionspresident. Eftersom regionmöten genomförs vartannat år är det två år till nästa gång. Mitt tips till soroptimister i Sveriges avlånga land: åk på regionmöte i Din region och låt Dig inspireras av andra klubbar och kvinnor!!

Dessutom ett STORT TACK till Sara Nilsson, från Luleåklubben tillika en av unionens programledare, som har deltagit i fyra av regionmötena och delat med sig av sina upplevelser och insikter under sin soroptimistiska resa! Vi i unionsstyrelsen beslutade efter att Sara hade medverkat på Unionsmötet i Kungshamn att unionen bekostade Saras resor ut till regionmötena då vi tyckte att budskapet som hon framför är så viktigt för oss alla att lyssna på, ta in och omsätta i verkligheten. Det har gett många aha upplevelser och funderingar som vi hoppas att klubbarna tar med sig och arbetar vidare med. En av soroptimisterna som deltog sa ”det här var en positiv chock”! Mitt önskan är att klubbarna ägnar ett speciellt möte åt att resonera kring hur man kan gå vidare i sitt klubbarbete med de vinklingar på soroptimismen som Sara har delat med sig av.

I Gävle fick jag också lyssna på Eva Holmberg från Gävleklubben. Evas berättade om sitt möte med Dalai Lama och hur det ledde till att hon numera ägnar en stor del av sitt liv åt föreningen ”Gatubarn i Nepal” som Eva har varit med och startat. Eva är ett strålande exempel på soroptimismens grundidé att ”göra verklig skillnad för kvinnor och flickor”. Gå gärna in på ”Gatubarn i Nepal”  och läs Evas berättelse om hur det började och hur hon arbetar idag. TACK Eva för att jag fick lyssna på Dig och beröras av Din otroliga insats!!!

Läs mer här!

Programledarna

Två arbetsmöten där vi formar framtiden tillsammans, nominera en klubbsyster och stort TACK!
Det har varit en intensiv höst där klubbarna har bidragit till vårt gemensamma arbete med att göra verklig skillnad för kvinnor och flickor genom att delta i regionmöten och rundringning. Tack för era bidrag de kommer att forma framtiden då Unionsstyrelsen beslutat att satsa på fortsatt dialog i två arbetsmöten kommande vår, ett möte i Stockholm och ett Göteborg.

Det finns mycket intressant att engagera sig i som medlem och programledarna vill bjuda in till samarbete kring CSW 62, Futebol Da Forca samt möjligheten att arbeta som unionens ena programledare.

Klubbarna har rapporterat sitt arbete och det känns verkligt bra. Tack! 

Läs mer här!

Guvernörerna informerar

”We Stand Up for Women” så lyder Renata Trottmann Probst slogan för de två år som hon är vår Europapresident.  Vicepresident Verena von Tresclow-Bronke främjar att flera unioner arbetar med mentorprogram. Anna Rosenqvist är med i arbetsgruppen.
Läs mer på vår europeiska hemsida, www.soroptimisteurope.org/news-media/
Nu finns också det andra numret av The Link på hemsidan under publikationer, klicka här!
SIE Overview Brochure
, det nya häftet om nätverket för professionella kvinnor, finns också under publikationer, klicka här!  Du kan också att klicka dig vidare till den från Guvernörernas infosida.
EU:s Anti-Trafficking Day var den 18 oktober, se Renatas video-film på hemsidan!
SIE:s Fredspris gick till Gégé Katana Bukuru från DR Kongo, och delades ut under kongressen i Florens, läs mer här! Den 19 oktober var hon i Stockholm och tilldelades Per Anger-priset, regeringens pris för Mänskliga Rättigheter.

Synnöve lämnar över och Kerstin tar vid

Så här ser hon ut, Kerstin Holmqvist den nytillträdde extensionfunktionären för Region Öst. Stafettpinnen gick från Synnöve Holmqvist till Kerstin vid extensiongruppens överlämnandemöte den 6 oktober. Synnöve tackade för sig och förmedlade glädjen och nyttan av att tillhöra Soroptimismen och att som extension få möjlighet att besöka och byta erfarenheter med klubbarna i regionen. Inskolning av Synnöve och Kerstins mer än 20 år som soroptimist i Norrköpingsklubben ger stöd för uppgiften. Tack till Synnöve och välkommen in i extensiongruppen, Kerstin. 

Kort om Kerstin; Revisor som i sitt yrkesliv särskilt arbetat för att stötta kvinnor i yrket. Har tillhört Unionens finanskommitté och varit revisor ett flertal perioder. Intresse för Soroptimismens nätverk och lång erfarenhet av samverkan och möten mellan människor från olika professioner.  Gillar sjön, båtar och att landa på markbacken för att njuta av naturen, kulturen och hundvalpspromenader. 

Solvatten – rapport från Programgruppen

I förra Nyhetsbrev skrev vi att vi i Florens träffat Kenyas Programme Director Dolphine Caroline Anyango, som var mycket intresserad av Solvatten. Denna kontakt har nu lett fram till att vi tecknat avtal med fem kenyanska soroptimistklubbar Nakuru, Kisumu, Maseno, Meru och Eldoret. De första fyra kommer att dela på en pall, d.v.s. varje klubb får 3 kartonger = 18 Solvatten, som de ska distribuera till behövande kvinnor. Pallen kommer att skickas iväg snarast möjligt när vi betalat fakturan från Solvatten AB. 

När jag väntade på flyget i Florens kom jag i samspråk med en afrikansk soroptimist från Mali, Aminata Sangare Traore, Programme Director Bamako Espoir. Hon blev mycket intresserad av Solvatten, som jag demonstrerade för henne. Det visade sig att det är hon som skrivit två artiklar i Global Voice no. 4/2017 ’Water and Women in Mali’, sid. 3, och ’Soroptimists at Work in Mali', sid. 9, där hon beskriver den hemska situationen i Mali, som lider av akut brist på rent vatten.  (I samma nr. fanns vår artikel om Solvatten på sid. 7 och 8). Vi har påbörjat en korrespondens som förhoppningsvis kan leda fram till ett projekt i Mali. Det är så projekten växer fram.

Vi har fått bekräftelse på att den pall som skickades iväg i september till Tweyambe nära Bukoba i Tanzania nu kommit fram utan problem.
Vi kan inte nog tacka alla bidragsgivare som gör det möjligt att hjälpa så många behövande familjer.

Solvatten-Programgruppen 
gm Jytte Roos

Våra klubbsidor på SIE hemsida

Vi skulle vilja be alla klubbar att gå in och se hur det ser ut på er egen klubbsida på SIEs hemsida. 
Stämmer uppgifterna? Är alla medlemmar som är registrerade fortfarande medlemmar hos er? Friendship links, är uppgifterna korrekta?

Är det något som inte stämmer - skicka ett mejl till webbredaktionen!

Hur gör man!? Så här:
- Gå till www.soroptimisteurope.org och logga in med er SIE inloggning på Member area (eller registrera dig om du inte gjort det förut).
- Klicka på fliken Directory, i det övre fältet
- Välj Federation / Union / Egen klubb - klicka på SEARCH
- Är uppgifterna korrekta ang medlemmar, friendship links och PFR?

 

webbredaktion@soroptimistsweden.se