Tack för förtroendet

Hur skall jag kunna tacka för det stora förtroende som Ni Soroptimister har gett mig genom låta mig vara president under två år! 

Det har varit en fantastisk period i mitt liv som jag kommer att bära med mig som ett underbart minne.  Genom uppdraget har jag fått många otroliga upplevelser och insikter. Jag har insett att jag, trots femton års medlemskap i organisationen, inte hade förstått vilken fantastisk organisation som jag ingår i! En organisation som från klubbnivå till Europafederationen är uppbyggd av otroliga kvinnor, som i många olika former ställer upp för kvinnor! Periodvis har uppdraget tagit väldigt mycket tid, men det känns som om det är värt varenda minut som jag har lagt på det.
STORT TACK till Er alla, ingen nämnd och ingen glömd!

Nu går jag vidare till ett nytt uppdrag som guvernör, där jag har en stor förhoppning om att kunna använda mig av alla den kunskap och erfarenhet som jag har fått under dess två år.
Med stor tacksamhet avslutar jag nu mitt uppdrag som president!
Kärstin


Tankar om framtiden

Tack för förtroendet Du gett mig att leda vår organisation de kommande två åren! Jag är naturligtvis både hedrad och stolt över uppdraget. Men jag är inte ensam i mitt arbete. Vid min sida har jag en grupp erfarna och kompetenta kvinnor som brinner för soroptimismen.

VEM ÄR MIHAELA? 
Jag är soroptimist sedan 1998 och tillhör Hässleholmsklubben. Under åren har jag innehaft de flesta funktioner på klubbnivå och även axlat olika uppdrag inom Sverigeunionen, bl.a. som suppleant i unionsstyrelse Syd 
mellan 2008 - 2010.  
Jag är en kvinna i mina bästa år, med en pojke i lägre tonåren, make och en katt. Jag arbetar dels som ekonom på en privat skola och dels som egenföretagare. Följ mig gärna i min vardag på Facebook och Instagram! Den 20 – 21 september deltog jag i en workshop anordnad av Europafederationen för inkommande unionspresidenter. Det var ett mycket informativt och givande möte som jag återkommer till. 
Läs mer här.


Eva Skårner, vice unionspresident 2018–2020

Jag blev invald 2007 i Malmö Soroptimistklubb, och har suttit i styrelsen sedan dess. Nu senast som klubbpresident. Innan har jag varit klubbmästare i sju år och programledare i tre.
Mina två döttrar brukar säga att jag lever och andas för Soroptimismen, när de tycker att jag pratar för mycket om min fina organisation, som jag är så stolt att få tillhöra. I yrkeslivet har jag alltid arbetat inom restaurang och bevakning/säkerhetsbranschen, både som anställd och egen företagare. Som Soroptimist har jag rest världen runt och besökt många andra klubbar. Efter att ha fått lära mig om deras projekt och allt de gör runt om i klubbarna, har jag insett hur mycket vi behövs och hur viktigt det är att vi finns. Tillsammans är vi starka. Genom att synliggöra och höras mer, kan vi påverka och förbättra ställningen för fler(alla) kvinnor och flickor runt om i världen.
Glöm inta att bära något i orange och visa stöd för ”No violence against women” kampanjen! Dels under de orange dagarna 25/10–10/11 men också den 25:e varje månad!

Lena Hedendahl, unionskassör 2018–2020

Medlem i Varberg Soroptimistklubb. Soroptimist på papperet sedan 2013, i hjärtat betydligt längre. Jag drivs av möjligheten att göra skillnad för kvinnor och flickor genom att samverka. Jag är utbildad tandhygienist och civilekonom och har arbetat med ekonomi som grund i snart 30 år. Numera är jag pensionär och trivs med redovisningsuppdrag i flera ideella föreningar. Som stödperson i Bröstcancerföreningen i Halland får jag också göra skillnad. Familj, resor, konst och musik balanserar till en helhet - min tillvaro här och nu.

Ursula Hellberg, unionssekreterare 2018–2020

I år är det 25 år sedan jag blev soroptimist. Jag tillhör Ystad Soroptimistklubb där jag varit klubbsekreterare och president. Inom Sverigeunionen har jag haft uppdrag som guvernör och guvernörssuppleant samt varit sammankallande i valberedningen.
Min yrkesbakgrund är brokig. Jag är utbildad jurist men har huvudsakligen kommit att arbeta som journalist. Under en tioårsperiod har jag även tjänstgjort som gymnasielärare. Jag är gift, har tre barn och fem barnbarn.
Tack vare Soroptimisterna har jag fått resestipendier som tagit mig till Nya Zeeland, nordvästra USA och till Frankrike. På samtliga ställen har jag fått uppleva en vänskap och en gemenskap som fått mig att ännu bättre förstå innebörden av att vara soroptimist. Men inte minst vilka möjligheter vi som organisation har att förbättra villkoren för utsatta kvinnor och barn oavsett var vi bor.

Maria Sandberg-Malmborg, ledamot 2018–2020

Jag blev soroptimist 1986 i Lund Soroptimistklubb. I klubben har jag haft alla poster utom kassörens. Presidentposten har jag innehaft två gånger. Förra gången unionsstyrelsen var placerad i Region Syd var jag 1:e vice president. I det privata är jag gift och har tre utflyttade barn. Vid min pension var jag anställd vid Skånes Universitetssjukhus, på Barn- och Ungdomssjukhuset som psykolog där jag arbetade med barn med kroniska sjukdomar och deras familjer.

Lena Lannerheim, ledamot 2018–2020

På ett intercitymöte tillsamman med Hässleholm och Kristianstad blev jag soroptimist för tio år sedan i Höör-Hörby Soroptimistklubb. I klubben var jag först koordinator för gruppen Ekonomisk- och social
utveckling, senare kassör och president. Nu jobbar jag i gruppen som skriver Soroptimisternas Jubileumsbok.
Jag gillar utmaningar och är fortfarande gift med min stora barn- och ungdomskärlek. Yrkeslivet är mer brokigt. Sjuksköterska, vårdlärare m.m. Senare blev jag sociolog, forskare vid Gerontologiskt Centrum i Lund och lektor i Hälso- och sjukvårdsvetenskap vid Malmö högskola. Numera är jag skogsbrukare.
Det var först när jag blev kassör och president i klubben som jag fördjupade mig ordentligt i vår hundraåriga SI-, och SIE- organisation. Så mycket intressant och användbar information jag missat tidigare! Jag brinner för att fler kvinnor ska få upp ögonen för alla delar av vår fantastiska organisation och för ALLT vi gör tillsamman.

Margareth Johansson, suppleant i Unionsstyrelsen och Butiksansvarig 2018 – 2019

Invald i Falkenberg Soroptimistklubb 2005 där jag bland annat varit sekreterare och president. På unionsnivå har jag haft uppdraget Extension för Region Syd under fyra år. Nästan hela mitt yrkesliv har jag arbetet inom textilbranschen och cirka 20 år som inköpare på ett postorderföretag. Sedan 2013 arbetar jag som sekreterare på en advokatfirma i Falkenberg. Jag arbetar gärna med projekt som bidrar till att ge flickor en bra utbildning som kan leda till jobb och en egen försörjning. Då jag gillar att vara medlem i en internationell organisation försöker jag hålla en tät kontakt med min klubbs fyra vänklubbar. På mina resor ute i Europa träffar jag gärna Soroptimistsystrar.

Det händer goda ting

Internt utvecklingsarbete och fjorton soroptimister som vill bidra på nationell nivå för att klubbarna skall få ett smörgåsbord av aktiviteter eller projekt som gör verklig skillnad för kvinnor och flickor. Det händer goda ting! Samtidigt som vi tackar Monica Pavlovic för fyra års arbete säger vi välkommen till Sandra Gonzalez Sköld som är ny programledare. Till den avgående styrelsen säger Sara och Monica tack för ett mycket gott samarbete. Vi arbetade hårt och gav varandra stöd, det har varit riktigt roligt!

Läs mer här.


Guvernörerna informerar

Ett nytt Soroptimistår börjar!
Kärstin Jacobsson övergår till Guvernörsposten, Christina Zeidlitz går vidare till Stadgekommittèn.
Ylva Larsson står stabilt kvar.

- http://www.soroptimisteurope.org/now-available-institutional-video/
SIE Institutional Video
- http://www.soroptimisteurope.org/branding-ready-steady-go/
Branding Ready Steady Go

Vår rapport från Guvernörsmötet finns på www.soroptimistsweden.se
 efter inloggning: Guvernörernas info.

- Omröstning för ytterligare en representant från SIE till SI:s styrelse gav positivt resultat, 37 för och 8 emot. 6 guvernörer avstod från att rösta. Detta är ett viktigt beslut för påverkan i SI.

- Fyra klubbar chartras i november, varav tre i Italien och en i Sofia/Bulgarien.

- Programledare Sara Nilsson och Sandra Gonzales Sköld, extension Bente Mörnesten och Karin Vilhelmsson samt guvernör Christina Zeidlitz har träffats och diskuterat utveckling av samarbetet mellan våra funktioner på i första hand unionsnivå.
Strukturen för samarbetet och gränsdragningarna mellan funktionerna och unionsstyrelsen samt också mellan funktionerna inom klubbarna behöver utvecklas.
Våra vägar är projektarbete och påverkansarbete!
Guvernörna tar in Europa/världen till klubbarna.
Guvernörena bistår programledarna för att kartlägga PFR-arbetet.
Guvernörerna driver en förändring inom SIE så att flera unioner kan delta vid CSW (Commission of Status of Women).
Guvernörerna samlar in frågor att ta med till CSW.
Guvernörerna samlar upp och informerar medlemmarna om de evenemang som ordnas av SIE och SI.

Vi delger varandra respektive verksamhetsplan och arbetar för att Soroptimiståret ska starta den 1/1

På sikt så önskar vi regionmöten/samarbetsmöten varje år.

De tre funktionerna är eniga om att Vägen framåt är tillsammans!


We Stand Up For Women

Ylva Larsson                                            Christina Zeidlitz
                      

Årets SNLA i Røros

Den andra SNLA, 2018 ägde rum i Røros, i Norge, en fin liten stad, berömd för sin koppar gruva och tillverkning av koppar som började under 1600 talet och är numerära en UNESCO världsarv.

Alla Nordiska länderna välkomnades i sista veckan i juni till SNLA! Det fanns 25 deltagare från alla 5 Nordiska länderna - Norge, Sverige, Danmark, Finland och Island. Läs mer här.


Vattnet = framtid

” Vattnet ger våra barn en framtid”
Köp tidningen Tara nummer 11, läs Annika Tibergs artikel! Där sätter soroptimistsystern från Kalmar unionsprogrammet ’Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten’ och Soroptimisterna på kartan. Internationellt syns vi i Soroptimist Intern, medlemstidning för Soroptimisterna i Tyskland, sidan 8-9. Temat för numret 172 är Woman, Water & Leadership.

Under september har unionens Solvattenkonto  657117-8 fått bidrag från 7 klubbar med tillsamman över 43 000 kronor. Helt fantastiskt, Tusen tack!! Det innebär att vi kan hjälpa ytterligare minst 40 familjer.
Två klubbar, Varberg och Motala har egna projekt inom programmet.

Vad har vi uppnått?
Från 1 oktober 2012 fram till idag har vi stöttat 1627 familjer. Vi har räknat ut vad 1600 behållare innebär i besparingar under ett år för de familjer som har fått en solvattenbehållare och för miljön. Och en behållare håller i minst 8–10 år. Vi hjälper åtminstone 9600 personer om man lågt räknar med i snitt 6 personer per familj. Läs mer här.

 


GDPR-blanketterna?

De fysiska påskrivna GDPR-samtyckena på unionsnivå skall samlas ihop och skickas till Landssekreteraren.

För klubbnivå så är det klubbstyrelsen som förvarar pappren.

Nästa nyhetsbrev

Manusstopp för nästa nyhetsbrev är 2018-10-28.