Soroptimisternas nyhetsbrev nr 1

En nyhet som ska få oss att kommunicera bättre.
Ett nyhetsbrev som kompletterar andra kanaler som Facebook och blogg.
Ett mail som når alla soroptimister i Sverigeunionen på datum som du får veta i förhand.
Information om när valberedningen vill ha nomineringar till unionsuppdrag, när motioner ska vara inkomma till unionsmötet och när det finns möjligheter att påverka vår NGO både nationellt och
internationellt kommer att fungera bättre än tidigare.
Börja spara för att kunna åka till Florens, Italien sommaren 2017.
Då kommer Soroptimist International of Europe, SIE, att ha Europakongress. Det vill du inte missa, SIE
Convent och fantastiska konststaden Florens i Toscana, Italien 14-16 juli 2017.
Information kommer snart på www.soroptimisteurope.org

Tankar från en avgående unionspresident.

Tack alla som gett mig förtroendet att leda vår NGO under två år. Jag har lärt mig massor, skrattat mycket och suckat ibland. En bättre skola i ledarskap än att få vara ledare finns nog inte. Nu kan jag axla ansvar för vilken stor koncern som helst, fast jag föredrar ”de tiljor som föreställa världen”(Shakespeare)
Jag uppmanar alla svenska soroptimister som kan och vill, främst ni som är nya i vår organisation, att delta i internationella, nationella och regionala möten. Det ger en helt annan helhetssyn på vilka vi är än om du bara deltar i lokala aktiviteter i din klubb – fast det är såklart grunden i vår verksamhet! 

För att läsa hela texten klicka här!

Några ord från kassören

Vid årsmötet i Växjö i april 2016 önskades en deklaration för unionsavgiften som legat på 600 kr sedan 2005 tack vare bidrag från staten (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Allt större del skickas till Europafederationen då deras kostnader ökar med inflationen.
För att läsa hela redogörelsen från kassören, klicka här!

Guvernörerna informerar

Vad går avgiften till SIE till?

På unionsmötet i Växjö 2016 önskade delegaterna att få en redovisning av vad pengarna som går till Europafederationen SIE används till. Vad pengarna vi betalar till Sverigeunionen går till kan vi se varje år i våra ekonomiska redovisningar på unionsnivån
Avgiften är 34 Euro per person. Avgiften betalas in från vår årliga unionsavgift på 600 kr per år.  Men en valutakurs på 9,50 kr motsvarar det 323 kronor. Fördelningen av avgiften omräknat i kronor framgår av tabellen (Källa: Federationens utgifter de senaste två åren, avrundade siffror)

Klicka här för att se tabellerna hur kostnaderna fördelas.

Rapport från Guvernörsmötet i Sofia 8-10 juli 2016

Guvernörerna Birgitta Hansson och Anita Westerström sammanfattar vad som hände under guvernörsmötet i Sofia i juli.

Klicka här för att läsa hela rapporten!

SIE Nya klubbar i som chartras i höst

Dear Soroptimists,
SIE is pleased to announce the chartering of 7 new clubs in September, October and November!
Your letters of congratulation and encouragement would be greatly appreciated. 

Here you can see when and where the new clubs are being chartered.

Warm regards,
Gerda Rosiers
SIE Extension Committee Chairperson

Soroptimisterna samarbetar med Föreningen Norden

Genom vårt medlemskap i Föreningen Norden, en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar initiativ till gränsöverskridande samarbete mellan invånare, föreningar, företag, kommuner och stater, hade vi möjlighet tidigare i sommar att delta på Baltic Sea NGO Forum i Gdansk. Östersjö-forumet för ideella organisationer har till syfte att stärka förutsättningarna för civil-samhället i regionen och att organisationer från olika områden möts, utbyter erfarenheter samt genom kunskapshöjande insatser och nya partnerskap.

Läs hela rapporten här!

Nytt från FN

Vår representant i Svenska FN förbundet rapporterar om det senaste. 

För att läsa hennes rapport i sin helhet klicka här!

SIE Extension newsletter

During the GM, some of you expressed the wish to receive the Newsletter. The SIE Extension Committee has the pleasure to send it to you. Please, click here to access the document.
Note that you can also find it in the Member Area, Download tab >Extension > Extension Newsletter. 

Solvattenprogrammet; Vad har hänt under sommaren?

Under juli inkom 7900 kr till Solvattenkontot, varav elever i årskurs 6-9, Kristinaskolan Oasen i Sundsvall samlade in 4500 kr. Totalt har 1 126 600 kr satts in kontot sedan oktober 2012. Avtal har skrivits med Föreningen för Gatubarn i Nepal genom Eva Holmberg Tedert, soroptimist i Gävleklubben.  Föreningen i samarbete med lokala partner ansvarar för utbildning och uppföljning av 24 Solvatten som köpts in för 24 594 kr. Frakt och införsel sker genom Evas kontakter kostnadsfritt. Detta är starten på ett projekt vi hoppas har stor utvecklingspotential.

För att läsa mer vad som hänt under sommaren, klicka här!

Synpunkter eller frågor om nyhetsbrevet?

Vi vill gärna få in synpunkter om nyhetsbrevet!!

Mejla till webbredaktion@soroptimistsweden.se