Kärstin har ordet

Den fantastiska sommaren 2018 börjar gå mot sitt slut och redan nu känns luften krispigare och solen lite blekare. Samtidigt samlar vi oss inför en ny soroptimistsäsong.
Tyvärr måste jag konstatera att två av våra klubbar avslutade sin verksamhet i samband med halvårsskiftet. Det är Karlstad och Åtvidaberg som på grund av sjunkande medlemstal tog detta beslut. Det som är glädjande är att flera av medlemmarna går över till andra klubbar och fortsätter sitt medlemskap. Tre av medlemmarna från Karlstadklubben går in i den nybildade virtuella Sverige klubben. Det är en klubb som inte har en geografisk hemvist men som möjliggör att vara medlem oavsett var man bor i landet. Denna medlemsform är alldeles ny och kommer också att finnas runt om i Europa genom europafederationen. Medlemmar i Sverigegruppen får tillgång till all info och har möjlighet att delta i soroptimisternas alla arrangemang på samma sätt som övriga medlemmar. Vi kommer att återkomma till mer detaljer kring formerna för klubben.

Läs mer, klicka här!

Har du skickat dina reseräkningar mm?

Det är nu bara en månad kvar på vårt verksamhetsår, som därmed snart ska sammanfattas i siffror och ord. Jag vill därför påminna er om att snarast skicka era reseräkningar mm till mig så att vi får med det på rätt år.

GDPR medgivanden

Vi har skapat en sida med information om GDPR. Länk till GDPR-sidan.

Klubbstyrelsen ansvar för att samla in påskrivna samtycken för medlemmarna.
Klubb-blanketten är ett redigerbart word-dokument för att det skall gå att anpassa blanketterna efter hur klubben hanterar personuppgifter. Tänk på att även gästbok och ljuständningslista räknas som personuppgift. Om klubben redan samlat samtycken så behöver det inte göras igen. Däremot måste man varje år se över hur man hanterar personuppgifter, och gallra bland dem.

Klubben styrelse ansvarar för att påskrivna samtycken för unionen skickas till Landssekreteraren från och med 2018-10-01.

Här hämtar du blanketterna. Klicka här.

Respektive klubbstyrelse måste dessutom gå igenom behörigheterna för bilder och dokomenthantering för "sina" klubbsidor på webben senast 2018-09-30.

Behöver du support? Kontakta webbredaktionen. Klicka här för mail-adress.

Överlämnande av Landssekreteraruppdraget

Tiden går fort. Vill framföra ett varmt tack för dessa tre år som jag har haft förmånen att vara mottagare av era verksamhets-
berättelser. Tackar även för alla hälsningar som ni har skickat med.
Vid eftertanke så har det känts lite som om jag har fått ” lära känna Soroptimismens vingslag” i vårt avlånga land.
Överlämnar nu uppdraget med varm hand till syster Barbro.E.Bergström och önskar Barbro lycka till i sitt arbete.
Lena Segerholm

Kommande Landssekreterare

Stort tack Lena för det fina och genomarbetade överlämningen!!
Mottagare av uppdraget att fortsätta Lenas arbete är undertecknad. Det är ett digert arbete Lena har utfört och mycket har skett i det tysta. Jag ska göra mitt bästa att fylla hennes skor och ser fram emot att ta mig an uppgiften.
Jag har varit soroptimist sedan 2003 och är medlem i Lysekils soroptimistklubb. De senaste två åren har jag varit del av unionsstyrelsen, det sista året i egenskap av sekreterare. Dessa år har gett mig en inblick i den stora internationella organisation vi soroptimister är en del av, något som varit mycket givande. Det gäller att höja blicken och se oss i ett mycket större sammanhang.
Jag ser fram emot ett gott samarbete med er i klubbarna och kommer inom kort skicka ett mail till alla klubbpresidenter gällande verksamhetsberättelsen för verksamhetsår 2017-2018.
Till dess, njut av de sista sommardagarna!
Barbro E Bergström

Dags för era bidrag till jubileumsboken

Under sommaren har arbetsgruppen för den planerade jubileumsboken träffats. Och nu efterlyser vi bidrag från er alla i klubbarna! Boken är tänkt att komma ut i god tid till SI:s hundraårsjubileum 2021, men eftersom vi gör detta arbete vid sidan av våra andra sysslor behöver vi god framförhållning. 

Läs mer, klicka här!

Nästa steg efter arbetsmöten tas under september månad

Det finns vilja och kraft hos er soroptimistsystrar! I september kommer flera av oss arbeta vidare för att göra verklig skillnad för kvinnor och flickor på lokal nivå. Nu inleds arbetet med att utveckla unionsfunktionernas sätt att stötta klubbarnas arbete och det kommer att bli roligt och vår förhoppning är resultatet av arbetet kommer till omedelbar nytta.

Läs mer, klicka här!

Guvernörerna informerar

Europafederationens fyra vicepresidenter har var sitt arbetsområde. Läs mera om dem på Renata Trottmanns, Message from our president, klicka här!
I News & Media kan du också läsa om projekt mot trafficking, bl a det norska projekt som utsågs till årets projekt på Guvernörsmötet. De presenterades på hemsidan den 30 juli, Världsdagen mot trafficking. Klicka här för att läsa!

Nu startar höstens arbete och du som arbetar med eller funderar på att starta upp mentorskap, läs metodboken! Du hittar den genom att logga in på www.soroptimisteurope.org
Gå vidare till Downloads så hittar du dokumentet.

Vi Guvernörer deltog i slutet av maj i 2018 års Guvernörsmöte i Luzern, Schweiz. Vi kommer att publicera en rapport om detta inom kort. Därför vill vi nu endast påminna om att ni alla systrar skaffar er en prenumeration på The Link (om ni inte inte redan gjort det). Det är väldigt bra information för och med oss Soroptimister.
Gå in på SIE hemsida och sök på the Link!! Eller klicka här!

We Stand Up For Women
Ylva Larsson                      Christina Zeidlitz
(Klicka på namnen för att komma till mejladresserna, obs kräver inloggning)