Soroptimisternas Nyhetsbrev nr 1 2017/2018

Nu finns nya datum för när bidrag till Nyhetsbrevet ska vara webbredaktionen tillhanda, gå in på hemsidan för att få mer information, klicka här!

Nu inleder vi höstterminen

Trots att det har varit sommaruppehåll när det gäller nyhetsbrev så har det hänt mycket när det gäller soroptimisterna. 
Veckan efter midsommar genomfördes vårt unionsprojekt Soroptimist Nordic Leadership Academy på Öland. 24 unga kvinnor deltog och fick en upplevelse som jag är övertygad om att de kommer att bära med sig resten av livet! Detta projekt genomfördes helt ideellt av framförallt mycket duktiga soroptimister. Ett STORT TACK till Er alla för en fantastisk insats! Läs mera om detta längre fram i detta nyhetsbrev.
I mitten av juli var vi cirka femton soroptimister från Sverige som reste till Florens och deltog i guvernörsmötet och SIE konferensen. En helt fantastisk upplevelse som gör att jag ännu bättre för står varför jag är soroptimist. Det är i dessa sammanhang som jag inser viket fantastiskt arbete som genomförs på många olika sätt genom projekt och engagemang av yrkeskvinnor från många olika länder. En verklig källa till inspiration! Motsvarande om än i annat format har vi regionmöten i alla regioner under kommande höst. Detta är verkligen ett tillfälle att få uppleva känslan av engagemang och soroptimism. Ta reda på när regionmötet är i Din region och gå in och anmäl Dig, se datum här! 

Läs mer här!

Dags att boka av för regionmöte!

Fem klubbar inbjuder nu till regionmöte. Ett bra tillfälle att möta medlemmar från klubbarna i din region, byta erfarenheter, diskutera medlemsvård och rekrytering nya medlemmar. Anmäler dig gör du via respektive klubbs inbjudan som du hittar på www.soroptimistsweden.se och med sökord ”regionmöte” Vi ses i Ystad 2 september, i Härnösand den 16-17 september, i Gävle 23 september, i Karlstad 7 oktober och i Motala 14 oktober.

Inkluflera

Förra året fick alla presidenter ett mail från förlaget Trinambai med reklam för boken INKLUFKLERA av Niklas Hill. Arvikaklubben köpte in boken och jag fick uppgiften att läsa den. Den handlar om hur man kan arbeta med inkluderande medlemsrekrytering. Detta bygger på att klubben lär sig kommunicera på ett sätt som tilltalar fler och att man bygger inkluderande strukturer.

Läs mer här!

KLARA, FÄRDIGA, GÅ

Rundringningen till klubbarnas presidenter är snart klart och klubbarnas arbete gläder!!
Av unionens femtio klubbar återstår färre än fem att intervjua och programledarna vill tacka för gott samarbete! Kunskapen som nu finns samlad kommer att vara viktig för fortsatt arbete.

Klubbarna har visat på handlingskraft och uthållighet vad gäller att vilja skriva PFR och att bekanta sig med de rutiner som gäller. Detta gör att vi programledare känner att vi gör ett viktigt jobb tillsammans,

Läs mer här!

Guvernörsmöte och Europakongress berikade vår sommar!

Rapport från Florens
Där var mycket som vi känner igen, ljuständning, syften och systrar! Dessutom var det val och rapporter, som vi hade förberett oss på innan avfärd och även diskuterat på ett styrelsemöte.

Om guvernörsmötet läser ni vidare här.

Och om kongressen och den nya SI-presidenten läser du här.
Hör gärna av er till oss, om ni har frågor, funderingar eller vill diskutera!
Epost christina.Zeidlitz@gmail.com eller birgitta.g.e.hansson@gmail.com

SNLA

SNLA – Soroptimist Nordic Leadership Academy har genomförts som planerat på Ölands Folkhögskola vecka 26. Vi som arbetat med detta projekt i några år, aktivt sen hösten 2016 är otroligt nöjda. Den återkoppling vi fått av de deltagande, lärare och observatörer som avsatte en vecka av sin sommar i byn på sydvästra Öland gör att det är extra roligt att vara Soroptimist.

Läs mer här!

 

Solvatten på kongressen i Florens

Det var en mycket intressant kongress med drygt 1 000 soroptimister från 61 länder. Temat var ’Own the Future’ och föreläsarna var en lång rad ytterst kvalificerade damer – och ett fåtal män.
Jag pratade om Solvatten lördag eftermiddag den 15 juli under temat Successful SIE pilot projects. Ulla Madsen, Immediate Past President SIE (d.v.s. nyligen avgångna Europa-presidenten) hade valt ut fem projekt som fått Best Practice Award (vilket Solvatten-projektet fick i Berlin 2013), de övriga fyra var från Madagascar, Kenya, Belgien och Italien.

Läs mer här!

En rapport från svenska FN förbundet

Läs Inger Wallins rapport om svenska FN förbundet, som kom mitt i sommaren! Om du missade den på hemsidan, så får du en ny möjlighet här. Läs rapporten här!