Nyhetsbrev nr 7 2020-2021

Presidenten informerar

Hej alla Soroptimister!
Hoppas att ni mår bra och att ni njuter/har njutit av vinterlandskapet!

Unionsstyrelsen och Funktionärer planerar för ett nytt Unionsprojekt!
Unionens PL Sandra Gonzales Sköld kommer att presentera detta för klubbarnas Programledare den 25 februari.

Mars månad har två viktiga datum, den Internationella Kvinnodagen den 8 mars och Världsvattendagen den 22 mars. Den sistnämnda startades av FN:s Generalförsamling 1992, för att lyfta vattenfrågor. Anar att ni planerar för dessa datum i klubbarna, om inte annat så på era Klubbmöten,

CSW 65, hos FN i New York, 15 mars-26 mars, hålls detta år också digitalt. Advocacy-koordinator Eva Skårner närvarar.

Guvernörer, Stadgekommitteéns sammankallande samt Sarah Breimer och undertecknad  från Unionsstyrelsen närvarar vid Europafederationens Work-shops 1 ggr/månad fram tom juni. Guvernörsmötet hålls digitalt i början av juli. Arbetet är intensivt och vår förhoppning är att vi då ska ha en ny och förenklad Federations- och Unionsstadga.

Webbredaktionen har tillsammans med Siv Spjut, Karin Vilhelmsson och Helena Lilja från Unionsstyrelsen påbörjat utvecklingen av vår Hemsida.

Den 3 mars är klubbarnas Presidenter inbjudna till ett nationellt Presidentmöte, för information och diskussion.
Jag är själv inspirerad av Federationens president Anna Wszelaczynska som varje månad bjuder in Unionernas presidenter.

Unionsstyrelsen har börjat planeringen för Årsmötet  och vi förlänger möjligheten att skicka in Motioner till den 28 februari, skicka dem till helena-lilja@telia.com

Ha bra träffar i klubbarna och ha det  trevligt tillsammans!

Christina Zeidlitz
President
Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Viktig enkät

Påverka Soroptimist-webben!
Webbredaktionen vill ha din hjälp att modernisera våra webbsidor och har tagit fram ett frågeformulär.

Dina åsikter är viktiga, och det här är din möjlighet att påverka. Det är bara Gunnel Barkeby och Monica Einegren på webbredaktionen som ser vem som tyckt vad. 

Formuläret tar ett par minuter att fylla i.  Besvara senast 2021-03-03.

Länk till frågorna.

Advocacy informerar

Snart vår, Internationella kvinnodagen och ”digitalt" CSW65
Jag vill starta med några frågor, som ni gärna får besvara med mail:

  • Hur har ni det där ute i stugorna?
  • Hur går det att genomföra digitala möten?
  • Känner ni ork och inspiration till att fortsätta?
  • Behöver ni hjälp och idéer för hur att träffas, engagera er på nytt sätt m.m.?

I mitt nyhetsbrev medföljer årets nya och översatta statement som Bev Bucur, vår FN representant och Advocacy ansvarig hos Soroptimist International har varit med och författat. Jag bifogar även en liten ordlista nedan på en del förkortningar som finns i dokumentet och mitt brev. Årets utdrag och tema gäller ”Kvinnor och flickors fullständiga delaktighet som ledare, beslutsfattare och övrig deltagare I det offentliga livet”.
Statement: https://1drv.ms/w/s!AkuH2G15cFdRuVP_EC9gFqgS-Kab

Läs mer här 

Eva Skårner
Advocacy  Coordinator för Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

Programledaren påminner

Vi ses väl på torsdag 25 februari? Dialogmöte med fokus på redovisning av OMSTART, information från rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten och sist men inte minst hur ska ni som klubb rösta i "Bästa Projekt 2020".
I mitt brev finns det också annan information med datum som är viktig att ta del av. Läs mer här

Nytt från Guvernörerna

Sverigeunionens guvernörer har inte legat på latsidan. Hittills har två digitala workshops anordnade av Europafederationen genomförts, det tredje blir den 1 mars.
Tanken är att kunna komma till ett beslut om en ny federationsstadga i juli 2021, trots att Guvernörsmötet i Krakow ställs in och ersätts av ett digitalt.
Mellan dessa tidigare workshops har vi träffat våra nordiska guvernörs kollegor samt Sverigeunionens stadgekommitté. Digitalt såklart. Vi har rest till många länder och skrivbord, köksbord och favoritfåtöljer från våra skärmar. Tänk så praktiskt. Man saknar förstås att kunna ses på riktigt.
Guvernörerna har även lyft näsan över våra nordiska grannländer och knackat på hos guvernörerna i Litauen och i Rumänien. Planen är att kunna presentera ett antal motioner tillsammans med övriga unioner på sikt.
Fortsättning följer…
Trevlig läsning…

Extension vill säga några ord

Ett nytt år har börjat med vinter t om i dom södra och västra delarna av landet – Fantastiskt!
För oss har Extensionarbetet bl a innehållit förberedelser inför vårt Webinar 24 februari med titeln What’s in it for me?
Fler Öppna föreläsningar har erbjudits från Sverigeklubben, både om Matematik och Meetoo.
Som en uppföljning på dessa möten har vi skickat uppföljningsmail/brev med ytterligare information om Soroptimisterna till de deltagare som inte är Soroptimister.
Dessa deltagare har också fått Inbjudan till den 24 februari.

Den 14 april planerar vi för ett digitalt Inspirationsmöte för Presidenter och Extension i klubbarna med Rekrytering som tema. Vi välkomnar berättelser från er som har gjort lyckade rekryteringsinsatser.
Mer info kommer.

Vi planerar också för att personligen kontakta er ute i klubbarna för att se vad vi kan bidra med.

Ta hand om er och så får vi hoppas på att vaccineringen snart kommer igång!

Ingela Rasmussen och Kerstin Holmqvist
Exstensionledamöter

Fira och uppmärksamma VÄRLDSVATTENDAGEN! Föreläsning 11/3

Vårt unions projekt ”Rent vatten från kvinna till kvinna ” bjuder in till öppen föreläsning 11/3 kl 18-19.

Kvällens program:

  • Mihaela Aquelius, Fd Unions president och kvällens moderator hälsar välkomna och presenterar kvällens talare.
  • Petra Wadström, uppfinnaren av ”Solvatten" visar film och berättar om fördelarna med och om hur Solvatten kan förändra världen
  • Carola Kalin, medlem i Soroptimisternas projektgrupp berättar hur vi arbetar med projektet och visar bilder från alla de delprojekt som gjorts under åren.
  •  Under kvällens föreläsning finns det möjlighet att bidra genom Swish och det kommer lottas ut en gåva bland bidragsgivarna

Se mer info här. Innehåller också länk till registrering  

Öppna föreläsningar från Sverigeklubben i mars

Varmt välkomna!
8 mars
Vi i Sverigeklubben vill fira Internationella Kvinnodagen med er!
Då lyfter vi två fokusområden där vi gör projekt: Utbildning och Våld mot Kvinnor. Under ledning av Lotta Granberg får vi insikt i en ledarskapsutbildning som skapats av Soroptimister. Vi kommer också att få veta mer om problematiken kring våld och alkohol genom Moa Gürbüzer, grundare till "alkoholfri champagne" / Oddbird.com 

23 mars
Kommer nästa generation att dela lika på makten?
I år har vi ytterligare en anledning att fira. För hundra år sedan fick kvinnor i Sverige för första gången rösta i ett riksdagsval. Hur långt har vi kommit i vår strävan för ett mer jämställt samhälle?

Vi vet att det fortsatt finns skillnader när det gäller fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor. Under ledning av Line Säll, fil.dr. och senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten, får vi veta mer och framförallt kommer vi att diskutera framtiden: kommer nästa generation att dela lika på makten?

Anmäl dig enkelt via https://www.soroptimistsverigeklubben.com/moeten-events-meetings

//Sandra

Senaste nytt från Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA)

Vid ett möte med SNLA:s Nordiska Arbetsgrupp 16 februari 2021, fattades beslut om att köra Akademien vid den planerad tiden V 25 under något kortare tid, tre dagar kanske, men på en digital plattform. Det blir en mer sofistikerade typ av Zoom.

Beslutet kom efter en genomgång av situationen i de olika länderna, vad gäller smittspridning, mutationer och vaccinations programmets förseningar. Vi håller möjligheten öppen till en IRL träff en helg i september i Kalundborg och prövar att budgetera för det.

Vi håller på att informera alla deltagare i varje land just nu.

Vi fortsätter med det digitala programmet som vi började med i september 2020, och kör olika föreläsningar och grupparbeten varje månad fram till juni i år.

Island är redo att ta över stafettpinnen för SNLA 2022

Vi får rapporter om Ledarskaps Akademier inom Europa federationen som planeras eller har påbörjats .Det är roligt att inspirera systrar med något som vi är så stolta över.

Hälsningar från Sveriges SNLA Grupp/ Linda, Anna och Catherine

Rapport från Forum Jämställdhet

FORUM JÄMSTÄLLDHET ägde rum för 5:e året i rad, den 2-3 februari 2021, för första gången digitalt. Sveriges Kvinnolobby är arrangör. Agenda 2030 var temat detta år - för inspiration och kunskap i jämställdhetsarbetet.

Ett rikt program som fick en härlig inledning med musik av bl.a. Linnea Henriksson.
Läs mer här!  Innehåller blänkare mer i punktform än ett referat av hela programpunkter, men som förhoppningsvis ändå förmedlar något av innehållet

Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten

Vi har fått in 7600 kronor från Höör-Hörby, Falkenberg, Sotenäs och Stockholm Vaxholm och ett antal privatpersoner. Stort tack. På kontot finns just nu drygt 100 000 kr och vi diskuterar flera alternativ för kommande insats, men pandemin påverkar just nu möjligheterna att hitta länder som inte har stora begränsningar i hur människor får röra sig.

Vi uppmärksammar Världsvattendagen den 22 mars och jobbar för att klubbarna ska engagera sig i detta unionsprojekt som gör skillnad för kvinnor i världen. På hemsidan kommer det att finnas olika typer av informationsmaterial och tips på aktiviteter. Annica Triberg, Kalmarklubben, har hjälpt oss skriva ett pressmeddelande som klubben kan använda. Det finns också ett Swishkonto 123 416 43 98 som går direkt till Solvattenkontot. Pengarna går oavkortat till projektet. Alla ska ha tillgång till rent vatten för en bra hälsa och för att hinna gå i skolan.                                                                                                                             
Men innan dess välkommen den 11 mars klockan 18.00 till 19.00 till en digital föreläsning via Zoom. Vi hör Petra Wadström berätta hur hon uppfann Solvatten  och vi berättar om våra projekt. Bjud in gäster som får veta hur vi gör skillnad för kvinnor i världen. Länk till inbjudan finns på hemsidan.
För programgruppen
Birgitta Hansson, Martha Björnström

Kalmar bjuder in till youtube visning med anledning av internationella kvinnodagen 2021

Som kvinna och Soroptimist hoppas jag du vill ta del av livesändningen den 7 mars kl 13-16 på YouTube. Enklast är att öppna den första bifogade länken och klicka på den understrukna raden KVINNOJOUREN KALMAR på YouTube långt ner. Det går inte att klicka på det som syns nedan för det är fel format för ”klickning”.  Den andra länken innehåller programmet 

Länk till affischen          Programmet

Boktips från Västerås

Vi i Västeråsklubben vill skicka en vinterhälsning till alla våra medsystrar genom att dela med oss av boktips från oss alla till er alla.

Vid vårt klubbmöte nu i februari så hade vi tema: boktips där alla systrar som deltog delade med sig av sina boktips. Spännvidden är stor så det finns verkligen något för alla, oavsett om man är en van läsare eller ej. Det var ett väldigt roligt och inspirerande möte.

Läs mer här om boktipsen som listas tillsammans med korta noteringar som gjordes under mötet.

Varma hälsningar från era systrar i Västerås

Webbredaktionen håller Zoomkurs

Webredaktionen/Monica Einegren kommer att hålla två utbildningstillfällen i mars.
17 mars 18:30 Grundläggande Zoom-kunskap för värd. 
24 mars 18:30 Fortsättning Zoom för dig varit värd och vill veta mer.
Klicka på tillfället som du är intresserad av. Du kommer till en registreringssida där du behöver svara på ett par frågor. Det är begränsat antal platser. Har du kommit med får du bekräftelse efter några dagar med personlig länk till mötet. 

Webbredaktionen informerar

Till mångas glädje har två retfulla saker fixats på våra hemsidor. 
På Startsidan uppe i höger hörn står det nu LOGGA IN. 
Tryck där och du hamnar på sidan för inloggning.

Efter inloggning hittar du på samma plats i övre hörnet 
DITT NAMN     DIN KLUBB    LOGGA UT.
Tryck på DITT NAMN ger dig möjlighet att uppdatera dina personliga data.
Tryck på DIN KLUBB för dig till din klubbs hemsida.
LOGGA UT behöver nog inte förklaras.

Ni vet väl att varje klubb har en unik klubbmailadress. Den finns på er klubbs hemsida och ser ut som följer <klubbnamn>@soroptimistsweden.se 

Om ni inte redan använder den adressen kan ni vända er till webbredaktionen för att få tillgång till det lösenord som finns för just den adressen. Manual hur man hanterar klubbmail finns på välkomstsidan under rubriken Webbansvarig. Lämpligast sätter man upp brevlådan så att alla mail vidarebefordras till någon i styrelsen.

 

Nästa Nyhetsbrev

Manusstopp för nästa nyhetsbrev är 21 mars 2021. Skicka gärna ditt bidrag till webbredaktion@soroptimistsweden.se  så får alla i webbredaktionen tillgång till din text.
Instruktion hur finns i denna beskrivning.