Nyhetsbrev nr 6 2020-2021

Presidenten har ordet

Hej alla Soroptimister!
Unionsmötet 2021 kommer att ställas in!
Unionsstyrelsen och Umeå-Sävar klubben är eniga om att samhället troligen inte kommer att hinna ”öppna upp” innan den 21 maj. Årsmötet kommer att anordnas digitalt lördagen den 22 maj och en Inspirationsdag, förhoppningsvis fysisk, planeras efter sommaren.

Vi har börjat planeringen för Årsmötet  och era Motioner ska vara inskickade till Unionen senast den 22 februari.

Det finns ett stipendium att söka via Europafederationen!
- Scholarship fund
Det kan sökas för vidareutbildning inom det egna yrket eller för att byta yrke. Kvinnor från utvecklingsländer som vill utbilda sig till ett praktiskt eller teoretiskt yrke kan också söka.
Kravet är att man är Soroptimist!
Stipendiet delas ut till 10-15 kvinnor varje år.
Annelie Börjesson, Göteborg-Bohus klubben, har tidigare ansökt och erhåliit det, så kontakta gärna henne för mera information. Du kan också läsa mera på SIE hemsida efter inloggning.
Ansökan till Unionsstyrelsen, senast den 7 februari!

Italiens första E-klubb, Europafederationens andra, chartrades den 16 januari.
Milano Net Lead, har 35 medlemmar, mellan 25-35 år.

Det är angeläget att vi får in nomineringar till valen som ska ske vid årsmötet! 
En nominering har inkommit till funktionen Guvernör. Men det behövs för:
- President elect
- Controller
- Suppleant till unionsstyrelsen
- Assisterande Programledare
- Extension x 2
Läs tidigare brev från Ann Lindvall, Valberedningens sammankallande."

Den 6 februari gratulerar vi Göteborg-Mölndal, 50 år!
Den 17 februari gratulerar vi Umeå-Sävar, 60 år!


Ha bra träffar i klubben och ha roligt tillsammans!
/Christina Zeidlitz
Unions president

Mer information från Styrelsen

Stort tack för alla enkätsvar!

Vi i styrelsen vill tacka alla klubbar för intressanta och inspirerande svar på den enkät vi skickade ut. Det har inkommit svar från 34 klubbar och en sammanställning är gjord som vi i styrelsen och alla funktionärer kommer att jobbar vidare med under detta verksamhetsår. Det känns väldigt glädjande att ni fortsätter att arrangera möten trots den pandemi som vi genomgår just nu. De flesta klubbar träffas digitalt genom att använda t ex zoom. Det finns även många exempel på nytänkande och vi kommer att lägga goda exempel på vår hemsida som inspiration. Flera klubbar efterfrågade mer utbildning i att använda zoom och detta är på gång. Vi vill påminna om att det finns manualer som webredaktionen skapat tillgängligt på vår hemsida.

För oss i unionsstyrelsen känns det inspirerande att ni tycker att vi ska fokusera på att skapa fler digitala föreläsningar, utveckla webb och arbetet med sociala medier. Klubbarna efterfrågar också fler större nationella projekt som t ex Omstart och detta är något som vi just nu arbetar på.

Vi behöver också arbeta med att förtydliga vår profil och vad soroptimismen står för. Här efterfrågar klubbarna mer informationsmaterial och profilsaker som kan användas vid medlemsrekrytering och för synlighet.

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi alla tillhör en fantastisk organisation med stor gemenskap och möjlighet till nätverkande. Fortsätt att vara kreativa när det gäller att utveckla er verksamhet i klubbarna. Och glöm inte bort att vi är alla del av något större, att vårt uppdrag är att göra skillnad för kvinnor och flickor i världen!

Helena Lilja
Sekreterare

Programledaren

Nu är vi mitt uppe i nomineringsprocessen för Bästa Projekt 2020 - ni har t o m 31 januari att skicka in era bidrag (eller en annan klubb). Vill också inspirera er att delta på Dialogmötet 25 februari, då blir det redovisning av OMSTART och vägen framåt och vi får ta del av vad som är på gång inom Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten.

Läs mer här

Guvernörerna

Sverigeunionens guvernörer hälsar god fortsättning på det nya året. Låt oss blicka med tillförsikt in i framtiden och hoppas att 2021 blir ett bättre år än det vi lämnat bakom oss.  Även om vaccinationen mot Corona är påbörjad bör vi avvakta innan vi träffas fysiskt igen.
Tyvärr har vi fått ett tråkigt men inte helt oväntat besked om att den efterlängtade kongressen och guvernörsmöte i Krakow inte blir av i juli. Det blir istället ett digitalt guvernörsmöte, som förra året.
Den stora jubileumsfesten i anslutning till kongressen, då vi skulle fira Soroptimismens 100 år blir inte av. Inte nu i alla fall. Firandet kommer dock att pågå digitalt.

Vi har lärt oss mycket under året som gått, om hur man både kan upprätthålla demokratin och det sociala umgänget på digitala plattformar. Under tiden vi avvaktar på att livet skall återgå till det normala, har vi den fantastiska möjligheten, INTERNET att tillgå till: hålla oss uppdaterade om allt som sker i soroptimist-världen, hämta inspiration för vårt eget arbete och hämta energi från detta fantastiska nätverk vi alla är en del av.

Med denna månads nyhetsbrev bjuder vi på information om vårt pågående arbete. Fokus ligger från och med 15 januari fram till sommaren på arbetet kring de nya stadgarna för SIE och unionen. Vi deltar också på internationella, digitala träffar och berättar om våra intryck.  Vi önskar uppmana er alla att prenumerera på SIEs Nyhetsbrev, en källa om information och inspiration från unioner och klubbar i vår federation. Prenumererar du så får du nyheterna direkt i din e-postinkorg.
Läs mer här 

Avslutningsvis kära systrar
Ta hand om er och håll er friska, ha tålamod några månader till och på återseende längre fram under 2021 

Catherine Hessel-Westling – Guvernör 2019 - 2021
Mihaela Aquelius – Guvernör 2020 - 2022

 

Extension om Sverigeklubben

God fortsättning.
Det är glädjande att se att flera klubbar lyckas rekrytera trots de begränsningar som pandemin innebär. Totalt sett har vi under hösten ökat vårt medlemsantal med 8st och signalerna ger att fler är på ingång. Bra jobbat!!

Ute i Europa så chartrades, lördag den 16 januari, den 2:a e-klubben i Europa. Det var en klubb i Italien och den klubben har hela 35 medlemmar! E-klubbarna är på gång, så också vår egen. Sverigeklubben (vår e-klubb) har under hösten fått fler och fler medlemmar. Vi ser fram emot att det fortsätter så och har nu börjat att titta på vad som krävs för att chartra klubben, vilket känns väldigt spännande. När det ev. blir dags återstår att se.

Vi har förstått att det är många som fortfarande har svårt att förstå det här med e-klubb.
Jag försöker beskriva det närmare här: Läs mer 

Vad är mer på gång inom extension? Jo:
Nu under våren planerar extension att kalla till ett möte den 24 feb på temat ”What`s in it for me”. Detta möte är tänkt som ett gemensamt digitalt rekryteringsmöte där vi uppmanar alla att bjuda in så många gäster ni kan. Mer info kommer.

Vi planerar också att under våren ha ett digitalt inspirationsmöte där vi hoppas att klubbar som har gjort lyckade rekryteringsinsatser är villiga att dela med sig. Planerat datum 14 april. 
Ta väl hand om er!
Karin Vilhelmsson Vicepresident (och stöd till extension)

Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten

Nu har vi drygt 100 000 kronor på Solvatten-kontot och kan göra oss redo för nya inköp och projekt. Vi är glada att ett antal valde att använda vårt julkort med granen med ett bidrag till kontot. Nästan 12 000 kr från enskilda givare. Stort tack! Sundsvall, Falkenberg och Stockholm-Vaxholm är klubbarna som bidragit och tillsammans samlade vi in 17 350 kronor den gångna perioden.

Världsvattendagen den 22 mars startades på initiativ av FN:s generalförsamling år 1992 i syfte att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Vi, Soroptimister, tar avstamp till aktiviteter genom att bjuda in till en online-föreläsning den 11 mars 18.00 med Petra Wadström, uppfinnare av Solvatten och Aftonbladets miljöhjälte 2020. Mer information lämnas vid nästa dialogmöte för er programledare den 25 februari.    

För programgruppen
Birgitta Hansson, Martha Björnström

Sverigeklubben informerar

Öppen föreläsning för medlemmar och gäster

Vi inom Sverigeklubben kommer under våren att fortsätta ha öppna online-föreläsningar, där alla är varmt välkomna.
Nästa gång är den 4 februari med föreläsningen Från #metoo till metod. 
https://www.soroptimistsverigeklubben.com/events/fran-metoo-till-metod

Butiken har fyllt på lagret

God fortsättning på 2021!

De orange kassarna var populära under hösten och nu är ännu en leverans på väg till vårt lager. Vi har fortfarande ett antal Isskrapor på lager och det kan väl vara en bra present eller reklamartikel nu när snön och kylan har anlänt.

Det finns även fina anteckningsblock på lager. Priset är 33,-/styck. Dessa finns inte med på hemsidan men är ni intresserade så skicka ett mejl till margareth.johansson@telia.com

Butikens övriga sortiment hittar ni här!

Välkommen med din beställning.
Margareth Johansson

Kalmar har haft vänklubbsmöte med Zoom

Januarimötet blev ett zoom möte med några systrar från våra sex vänklubbar.
De är SI Lübeck- Bad Schwartau, Tyskland, SI Toulon, Frankrike, SI Arbaer, Island, SI Silkeborg, Danmark, SI Savonlinna, Finland och SI Arendal- Grimstad, Norge.
Elisabeth Arnerius från SI Karlstad som tillhört både Toulon och Kalmarklubben deltog och fyra gäster.
 Att världen krymper när man har tillgång till de digitala plattformarna blev verklighet.
Vi pratade om hur våra klubbar hanterat pandemin med projekt och verksamhet. Vi genomförde ljusceremoni och skålade framför våra skärmar för att vi snart ska kunna träffas igen.
Vi lyckades (nästan) med att gå ut i breakout rooms för att kunna prata i mindre grupper. Ett fransktalande grupprum hade vi lovat våra franska systrar som kände sig osäkra på det engelska språket och det fick dom.

Soili Pelkonen, Finlands nyvalda Unionspresident är med i SI Savonlinna. Kul!
SI Kalmar genom Catherine Hessel Westling

Översiktsbild finns här 

Webbredaktionen håller Zoomkurs

Webredaktionen/Monica Einegren kommer att hålla två utbildningstillfällen i februari.

17 feb 18:30 Grundläggande Zoom-kunskap för värd.
24 feb 18:30 Fortsättning Zoom för dig varit värd och vill veta mer.
Klicka på tillfället som du är intresserad av. Du kommer till en registreringssida där du behöver svara på ett par frågor. Det är begränsat antal platser. Har du kommit med får du bekräftelse efter några dagar med personlig länk till mötet.

 

 

 

 

Webbredaktionen påminner

NI som ännu inte gjort det: Uppdatera ert medlemsregister med nya funktionärer (och ta bort avgående).
Den informationen är viktig och används bland annat för riktade meddelanden till t.ex. presidenter och programledare.

Kul att digitala zoom-möten blivit så populärt. Än så länge har alla som velat använda en licens fått möjlighet. Men tills vidare behåller vi principen att varje klubb bara får ha ett möte i taget inbokat. Det kan vara klubbmöte, styrelsemöte eller kanske ett arbetsgruppsmöte, Tänk på att tider på helger och eftermiddagar oftast är mer tillgängliga

En annan sak. Om du är värd för ett möte kom ihåg att logga ut från zoom när mötet är avslutat och byt namn på dig själv. Om inte kan det hända att den inloggningen ligger kvar när du deltar senare i någon annans möte. Det ser lite lustigt ut att ha deltagare (ej värd) på möten som deltar med en licensadress.

En del har problem med att hitta till sin klubbs hemsida. Orsaken är att den direktlänk i den horisontella menyn har plockats bort. En ny snabbare lösning kommer så småningom. Vad du kan göra så länge är:
1 Använda sökfunktionen
2 Leta reda på din klubb längst ner på sidan under Klubbarna. 
3 Leta reda på din klubb på sidan Klubbar/Klubbar i bokstavsordning


Nästa Nyhetsbrev

Manusstopp för nästa nyhetsbrev är 21 februari 2021. Skicka gärna ditt bidrag till webbredaktion@soroptimistsweden.se  så får alla i webbredaktionen tillgång till din text.
Instruktion hur finns i denna beskrivning.