Mihaela informerar

Den 1 oktober markerar början på ett nytt verksamhetsår. Samtidigt är det datumet när vi i den avgående  unionsstyrelsen tackar för oss och lämnar över stafettpinnen till den tillträdande unionsstyrelsen.
I detta nummer av Nyhetsbrevet gör vi som vanligt en tillbakablick över de senaste händelser i vår Union och inom soroptimistvärlden. Avslutningsvis kommer några reflektioner kring vårt gemensamma arbete de senaste två åren. Jag hoppas att vi har lyckats inspirera er under våra digitala möten och uppmanar, som tidigare – STÄLL INTE IN UTAN STÄLL OM!

Trevlig läsning…

Till sist

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams"  (Eleanor Roosewelt)

Mihaela
Din unionspresident 2018 - 2020

Information från vår Advocacy Coordinator

Snart dags för Girlchilds day 11/10 och Orange dagarna 25/11-10/12

Vilken sommar vi har haft. Själv har jag känt mig bedövad, med svårigheter att få grepp om allt runt omkring mig. Denna dvala är ett måste att ta sig ur ifrån, och finns det bättre sätt än att syssla med lite Soroptimist arbete? I detta brev skriver jag om Girlchilds day, Orange days kampanjen, vårt unionsprojekt ”OMSTART”, och vad ni I klubbarna kan göra för att vara delaktiga.  Läs mer här. 

Här hittar ni en video som tre av våra tjejer från projektet Gnistan har gjort inför Girlchilds day. 

Ha en fin start på hösten och var rädda om er

Eva Skårner

Avgående Vice president, men fortsatt Advocacy Coordinator för 
Sverigeunionen av Soroptimistklubbar
Advocacy.soroptimist.sweden@gmail.com

 


Unionskassören informerar

Unionsavgiften på 600 kr/medlem har fakturerats till samtliga klubbar. Avgiften baseras på antal medlemmar som klubben hade registrerad på hemsidan per 30 juni 2020.
Betalning sker senast 31 oktober till Unionen på bg 5923-9863.

Som en del i vårt digitala arbete så har Unionen valt att ta emot leverantörsfakturor i elektroniskt format. På så vis bidrar vi till att undvika onödiga transporter och pappersslöseri. När unionen ska betala en leverantörsfaktura vill vi att den skickas enligt någon av följande alternativ;

Pdf-faktura mailas till  8780013192@autoinvoice.se

Pappersfaktura
Sverigeunionen för Soroptimistklubbar
Box 4
FE-35194
737 21 FAGERSTA

E-Faktura
Organisationsnummer; 8780013192
GLN; 7365567375088
Reseräkningar inklusive kvitton skickas, senast 3 månader efter händelsen, som tidigare till;
kassor@soroptimistsweden.se
Reseräkning hittar du på vår hemsida ”Dokumentation - Blanketter och mallar”

Önskar alla systrar en solig höst
Siv Spjut
Unionskassör

Information från Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby står årligen som värd för Forum Jämställdhet – kommande år 2-3 februari 2021. För första gången förlagd till Stockholm och som digital konferens med bl.a. talare som Sissela Kyle som håller brandtal om makt och kvinnors rösträtt. En svensk modell för jämställda löner är en annan programpunkt – Agenda 2030 kräver att världens länder ska uppnå lika lön för likvärdiga yrken inom 10 år. Är det möjligt…? Bl.a. utifrån nuvarande förhandlingsordning? Early Bird-erbjudandet på konferenskostnaden 3900 kr förlängs till 12 november. 

Sveriges Kvinnolobby kommenterar regeringens och samarbetspartiernas rekordbudget med att konstatera att den ekonomiska ojämställdheten består.

Lönelotsarna, en av  medlemsorganisationerna i Sveriges Kvinnolobby, visar i en ny rapport att den månatliga strukturella löneskillnaden mellan könen har ökat sedan 2017 och uppgår nu till 15 % eller 5 200 kr i jämförbara yrken.
Rejäla löneökningar krävs bl.a. för sjuk- och undersköterskor och för- och grundskollärare

Inger Malm

Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten

Vi har många kvinnor som genom våra olika, pålitliga samarbetspartners i Sverige och i olika mottagarländer, frågar efter Solvatten.

Denna månad har vi fått in ca 18 000 kronor från soroptimistklubbarna i Luleå, Nyköping-Oxelösund, Örebro-Wadköping, Ystad, Falun, Stockholm-Vaxholm, Falkenberg och Sundsvall, samt från några generösa privatpersoner.

I nuläget räcker inte pengarna riktigt till en pall på 72 Solvatten, vilket är den mängd som är mest ekonomiskt att skicka.  Därför är alla bidrag stora som små välkomna, utnyttja gärna de olika gåvobreven! 

Under detta soroptimistår som tar slut om några dagar har vi skickat 72 st. Solvatten till Kenya, 74 st. till Tanzania och 72 st. till Mali. Dessutom har vi medverkat till att 12 stycken, som vi fått från Solvatten AB, delats ut via soroptimistklubben i Lira i Uganda.
För programgruppen

Birgitta Hansson, Martha Björnström


SNLA On-Line och samarbete med SIE!

Nu är SNLA arbetsgruppen aktivt involverad i att hjälpa SIE startar en liknande program i flera andra Europeiska länder. Vi kommer att, i ett projekt, även dokumenterar verksamheten så att även andra SI länder kan kopiera.

Nu pga Corona, har vi flyttat delar av SNLA on-line, och har hållit flera sessioner via Zoom, om Soroptimisterna och vad vi gör och hur vi påverka. Dessutom ha vi hållit webinars om Mindfulness, Krishantering, Själv-utveckling, och kommer att fortsätta med en session i månad fram till alla (hoppas vi!) träffas tillsammans på Kalundborg i Danmark i juni nästa år.

Webbredaktionen informerar

Det finns en mall för den verksamhetsberättelse som unionsstyrelsen vill få in från alla klubbar och en Instruktion för hur det skall göras. Ni hittar dem på också på sidan Blanketter och Mallar 

Nu hittar ni också en information om digitala möten mha Zoom på vår välkomstsida (den med manualer).
För det första den powerpoint-fil som visades på webb-möten i september och för det andra förslag på Zoom settings. Dessutom två filmer där Monica visar hur man gör. 
Skapa möte i Zoom.
Inställningar i Zoom.

Webbredaktionen har upptäckt att vi (Monica och Gunnel) ofta blir avregistrerade som prenumeranter på nyhetsbrev.
Enligt Mindbite sker detta när vi vidarebefordrar ett nyhetsbrev och mottagaren väljer, medvetet eller av misstag, att trycka på raden längst ner
"Om du inte vill ha fler utskick från oss - klicka här för att avregistrera dig"

Då blir det vi som avsändare som avregistreras.
Om du absolut inte vill ha dessa brev meddela oss istället via mail så avregistrerar vi dig.

Nästa Nyhetsbrev

Det är tillkommande styrelse som kommer att besluta om när nyhetsbrev 3 och framåt för 2020-2021 skall skickas ut.
Så fort detta är beslutat kommer sista dag för bidrag att publiceras på nyhetsbrevssidan. Preliminärt sätts detta (av webbredaktionen) till 25/10 men det kan ändras.

Som vanligt skall bidrag skickas till webbredaktion@soroptimistsweden.se så att alla i webbredaktionen får tillgång till texten