Nyhetsbrev nr 1 2020-2021

Mihaela informerar

I detta nummer av Nyhetsbrevet kan du läsa om det som hänt under sommaren; om Soroptimisternas ställningstagande beträffande Istanbulkonventionen, om kommande digitala möten samt pågående och framtida verksamhet. Med risk för att upprepa mig men dock så viktigt att påpeka: under rådande omständigheter med utmanande tider är min uppmaning  – STÄLL INTE IN UTAN STÄLL OM!
Trevlig läsning!

Stort tack för ditt engagemang och ovärderliga arbete. Du vet att vi gör detta tillsammans!
                      
“Enighet är en styrka … när det finns lagarbete och samarbete, kan underbara saker uppnås”  (Mattie Stepanek)                                         

Mihaela
Din unionspresident 2018 - 2020

Unionens Programledare informerar

Unionsprojektet Omstart har redan gett positiva effekter för några av dem som arbetar mot mäns våld mot kvinnor, Botkyrka Kvinnojour har mottagit medel från Omstart och uttrycker glädje och tacksamhet på Instagram. Nytt dialogmöte är inplanerat sista veckan i september dit vi särskilt välkomnar nya och gamla programledare! Vidare bjuder vi på inspiration och ber klubbens programledare om återkoppling efter utskick med snigelpost.

Här hittar ni mer information

Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten

Under sommaren har vi fått in 10 950 kr på kontot. Vi är glada (trots de sorgliga omständigheterna) att Västerviks Soroptimistklubb valde att bidra med hela 8 450 kr i samband med nedläggningen av klubben. Dessutom har åtta privatpersoner använt möjligheten att bidra med sammanlagt 2 500 kr. Vi tackar alla bidragsgivare varmt. Nu har vi 79 035 kr på vårt konto.

Pilotprojektet tillsammans med Soroptimistklubben i Lira, Uganda, har tagit fart under sommaren. 12 Solvatten har nått Lira. Carola Kalin har haft täta kontakter via mail och Skype med några av klubbsystrarna i Uganda. Avtal har skrivits och undertecknats, utbildningsmaterial har levererats. I denna vecka hålls ett Zoom-möte med Soroptimistsystrarna i Uganda som förberedelse för deras utdelning av Solvatten på lördag den 29 augusti i den fattiga byn Barlonyo.

I Solvatten AB:s nyhetsbrev – ”Sunshine.stories and Project Highlight” har Soroptimisternas arbete med Solvatten uppmärksammats som ett exempel på frivilliga organisationers samarbetsprojektprojekt! https://solvatten.org/changemakers

För programgruppen
Birgitta Hansson, Carola Kalin, Martha Björnström

Nästa Nyhetsbrev

Manusstopp för nästa nyhetsbrev är 27 september 2020.
Skicka gärna ditt bidrag till webbredaktion@soroptimistsweden.se 
så får alla i webbredaktionen tillgång till din text.

Den nya styrelsen som tillträder 1 oktober kommer att tidsbestämma schemat för övriga nyhetsbrev under 2020-2021.