Länkar

Länkar till Soroptimistsidor finns även nedan för att ni lättare ska hitta dem

Nordiska klubbar

Danmark  www.soroptimist-danmark.dk
Finland
www.soroptimistit.fi
Island    www.soroptimist.is
Norge www.soroptimistnorway.no
Sverige www.soroptimistsweden.se

Europafederationen   www.soroptimisteurope.org 
Soroptimist International  www.soroptimistinternational.org
Brittiska och Irländska federationen      
sigbi.org
Amerikanska federationen  www.soroptimist.org
Stillahavetfederationen www.siswp.org

      

Arkiv för The Link
  
   

Nedanstående länkar automatgenereras från övriga sidor

Unionens Kalender

Hela unionens kalender