Länkar

Länkar till Soroptimistsidor finns även nedan för att ni lättare ska hitta dem

Nordiska klubbar

Danmark  www.soroptimist-danmark.dk
Finland
www.soroptimistit.fi
Island    www.soroptimist.is
Norge www.soroptimistnorway.no
Sverige www.soroptimistsweden.se

Europafederationen   www.soroptimisteurope.org 
Soroptimist International  www.soroptimistinternational.org
Brittiska och Irländska federationen      
sigbi.org
Amerikanska federationen  www.soroptimist.org
Stillahavetfederationen www.siswp.org

      

Global Voice the-global-voice

Arkiv för The Link
  
   

Nedanstående länkar automatgenereras från övriga sidor

Unionens Kalender

Hela unionens kalender