Sverige

Soroptimismen startade i Sverige 1948, då den första Stockholmsklubben bildades med Loyse Sjöcrona som president. Sedan Uppsalaklubben bildats 1949 kunde Sverige bilda union den 25 maj 1950. Gävle Soroptimistklubb chartrades våren 2011 och Sverigeunionen har nu 48 klubbar.

Varje unionspresident har en mandattid på två år och unionsstyrelsen utses i turordning mellan de fem regionerna. Unionen har sitt säte där unionspresidenten bor, om man inte har ett nationellt kontor. 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender