Hälsa för kommande generationer

Växtnäring, bioenergi, matens kvalitet, avfallshantering, markens bördighet. Hälsa för kommande generationer. Vad kan vi göra för att avhjälpa dagens problem? Tex, lobba för toaletter utan vatten där innehållet går till biogasanläggningar och blandas med annat organiskt material: biogas, biogödsel. Förslag på titel på föredraget: "Min vision av paradis på jorden"  

 

Ruzena Svedelius Lund Föreläsare Aspavägen 41 261 65 Härslöv Mobiltelefon 0707-33 11 20