Vi verkar för

Vi verkar för mänskliga rättigheter, jämställdhet och stärkande av kvinnans ställning. Det gör vi genom att stödja lokala, nationella och internationella projekt, både genom våra nätverk som yrkeskvinnor och genom arbetet i klubbarna.  

Gemenskapen och systerskapet i klubbarna är av stor vikt. Som organiserad Soroptimist kan du delta i klubbmöten överallt i världen, och har förmånen att få möta systrar i andra länder.

Programmål 2011-2015

Beslutade på världskongressen i Montreal 2011

Mål 1:

Soroptimist International vill hjälpa till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter till självständig utveckling.

Delmål:
  1. Utöka tillgången till såväl formella som informella utbildningsmöjligheter.
  2. Förbättra kvinnors ekonomiska självständighet och skapa hållbara möjligheter för arbetsgivare att vilja anställa kvinnor.
  3. Utrota våld mot kvinnor och flickor samt säkerställa kvinnors delaktighet i konfliktlösning.
  4. Säkerställa att kvinnor och flickor har alltid tillgång till mat och bästa möjliga standard inom hälsovården .
  5. Ta hand om kvinnors och flickors specifika behov genom att arbeta för en mer hållbar miljöutveckling.

Mål 2:

 Soroptimist International skall vara en global röst för att förbättra tillgång till utbildning och för att öka möjligheterna för kvinnor att bli ledare.

Delmål:
  1. Stärka och utöka SIs närvaro som en förkämpe för kvinnor i alla delar av samhället.
  2. Arbeta mer aktivt och i partnerskap med andra organisationer för att höjer vår internationella profil och synliggör Soroptimist International.
  3. Säkerställa att de lokala och globala projekten utgör basen för SIs globala kamp för bättre villkor för kvinnor och flickor.

Återkommande evenemang

 

     
8 mar

Internationella kvinnodagen United Nations International Women´s Day.

Historik  över hur firandet av kvinnodagen kom till!

     
22  mar    World Water Day
     
21 sept   Internationella fredsdagen United Nations International Day of Peace
     
3 okt Klubbarnas vänskapsdag Club Friendship Day, till minne av den första soroptimistklubben som bildades i Oakland, Kalifornien den
3 okt 1921
     
11 okt Girls Day
     
16 okt FN World Food Day
     
24 okt FN-dagen United Nations Day
     
20 nov

FN Universal Children's Day

     
25 nov

FN  international Day for the Elimination of Violence against Women

     
 10  dec Internationella Soroptimistdagen och Världspresidentens 10-decemberappell:
det år hon tillträder, tillkännager världspresidenten ett speciellt projekt som syftar till direkt hjälp åt kvinnor och flickor under svåra förhållanden.

 

 

 

 

 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender