Presidentkedja


Foto: Kärstin Jacobsson
   

Presidentkedjan inköptes 1962 och skänktes till Sverigeunionen av dess dåvarande president Eva Thorné Bengtsson, Lund, som gick bort 2003, 93 år gammal.

Kedjan är skapad av 1900-talets store silversmed Wiwen Nilsson, Lund, och består av större och mindre ringar förbundna med rektangulära länkar av olika längd.

Hängsmycket består av två platta ringar med Soroptimistemblemet som ett nav i mitten. Den inre ringen är dekorerad med lagerblad och ekollon och på den yttre är ingraverat orden Sverigeunionen av Soroptimistklubbar.

Ett ovärderligt smycket som varje svensk unionspresident får bära.

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender