Kvinnoprojekt i Nepal, barnhem, biståndsarbete

Att driva kvinnoprojekt i ett mansdominerat utvecklingsland som Nepal. Att arbeta frivilligt med biståndsverksamhet och starta barnhem, arbeta i slumområden och att skapa utbildningsmiljöer för flickor och unga kvinnor. Hur kan vi arbeta förebyggande mot trafficking och att förhindra att unga flickor säljs från fattiga byar i Nepal till bordeller i Indien och Mellanöstern.  

 

Eva Holmberg Tedert Gävle Föreläsare Södra Kungsgatan 18 B 802 52 Gävle Telefon bostad 0730451201 Mobiltelefon 46730451201
 
 

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender