Hälsa för kommande generationer

Växtnäring, bioenergi, matens kvalitet, avfallshantering, markens bördighet. Hälsa för kommande generationer. Vad kan vi göra för att avhjälpa dagens problem? Tex, lobba för toaletter utan vatten där innehållet går till biogasanläggningar och blandas med annat organiskt material: biogas, biogödsel. Förslag på titel på föredraget: "Min vision av paradis på jorden"  

 

Ruzena Svedelius Lund Föreläsare Aspavägen 41 261 65 Härslöv Mobiltelefon 0707-33 11 20
 
 

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender