Ätstörningar

Jennie Sjöberg är leg Sjuksköterska och har under snart 10 år arbetat med att hjälpa personer med ätstörningar. Ätstörningar är ett växande problem och en sjukdom som främst drabbar flickor och kvinnor. Det är en sjukdom som många vet alldeles för lite om och vikten av att ta bort stigmat är av stor vikt. Jennies föreläsningar handlar om att försöka plocka bort stigmat och ge en större förståelse för sjukdomen samt att påvisa vikten av att ALLA måste få behandling och att ALLA kan bli helt frisk och fri ifrån sjukdomen.  

Jennie Sjöberg Göteborg-Bohus Sjuksköterska Liedstrandsg. 2 416 58 Götebog Mobiltelefon 0706-793767
 

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender