Europafederationen

Open Heart - Open Door

Open heart symbol

(OH-OD) 
är ett projekt/program för Soroptimister i hela världen. Passa på att ansluta dig så får du tillgång till den uppdaterade förteckningen med systrar som erbjuder vänskap, kontakt och utbyte i 44 länder från Albanien till USA. Kanske hittar du direkt i förteckningen en 
Soroptimist som har anmält sig till programmet på den ort som du tänker besöka. 
Läs mera på Europafederationens hemsidor. 
www.soroptimisteurope.org

Det är givetvis bra om du som redan finns med i förteckningen ser till att dina uppgifter är aktuella! 
Eventuella ändringar skickas direkt till Henny Knap-Go, Hilversum, Holland, huvudansvarig för OHOD:  hkhknapgo@upcmail.nl 

eller programledarna. Om det är något du undrar över får du gärna kontakta någon av oss. 

Läs mer:

http://www.soroptimisteurope.org/programs/open-heart-open-door

Let's go green

Europafederationens President har för sin presidentperiod valt tematLet’s go green – Working for a healthy environment. Att projekten är tvååriga beror på att mandatperioden för europapresidenterna är två år.

Världspresidentens 10-decemberappell

På den internationella Soroptimistdagen, den 10 december det år hon tillträder, tillkännager världspresidenten ett speciellt projekt som syftar till direkt hjälp åt kvinnor och flickor under svåra förhållanden.


 

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender