Det här gör vi

Umeå-Sävar klubbens fadderbarn i Gambia
Bild: Umeå-Sävar klubbens fadderbarn i Gambia.

Soroptimisterna är engagerade i projekt på olika nivåer i hela världen med syfte att förbättra kvinnors och flickors villkor.
Varje klubb beslutar om man vill satsa på egna projekt eller om man vill stödja något av de olika projekt som redan finns. Man väljer själv om man vill arbeta lokalt, nationellt eller internationellt.
Det övergripande målet för hela organisationen är att hjälpa till att förbättra livet för kvinnor och stärka deras ställning genom utbildning och möjligheter  till självständig utveckling. Läs mer på www.soroptimistinternational.org.
Inom Europa arbetar vi under det gemensamma temat Soroptimists go for water and food. Läs mer på www.soroptimisteurope.org

I Sverige arbetar vi för närvarande med  tre nationella program och ett projekt som stämmer in på de övergripande målen för organisationen:

  • Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Medel som vi samlar in går till inköp av dessa plastbehållare och till att förmedla dem till soroptimistklubbar i Afrika för utdelning till behövande familjer. Läs mer här.
  • Insamling av mobiltelefoner. Lämna din gamla mobiltelefon till en Soroptimistklubb. Då gör du en insats både för vår miljö och mot diskriminering av unga kvinnor/ barn i Egypten där könsstympning och tvångsäktenskap är mycket vanliga. Ersättningen vi får går till barnrättsorganisationen Plan mot könsstympning i Egypten. Läs mer här
  • Mentorskap. Vi deltar i ett internationellt projekt med åtta mentorer och adepter. Övriga deltagande länder är Tyskland, Belgien och Luxemburg. Läs mer här

  • Dessutom under 2015-2016  projektet: Bekämpa kvinnovåldet.      Läs mer här

Europafederationen

Projekt Open Heart - Open Door

Let's go green

 

Världspresidentens 10-decemberappell

För samtliga dessa kolla sidan Europafederationen

 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender