Skaraborg

Klubbinformation

Region: Region Väst
Charterdatum: 1993-05-01
Mötesdag: Rullande dag andra veckan i månaden.
E-post: skaraborg@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Kongsberg - Norge Ringsted - Danmark

President: Agneta Melin  

25-års Jubileum 

Skaraborgs Kalender