Skaraborg

Klubbinformation

Charterdatum: 1993-05-01
Mötesdag: Rullande dag första halvan varje månad.
E-post: skaraborg@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Kongsberg - Norge Ringsted - Danmark

President: Ylva Hallström  

25-års Jubileum