Rapporter 2018

 

Interna rapporter, programgruppen och svenska klubbaktiviteter

  

Rapporter från mottagare och reserapporter

Short report of Solvatten distribution, fourth phase, Tweyambe, 
  Tanzania,   February 2018 (in English)
  Pictures of Gera  Beneficiaries 
 
Pictures of Ishozi Beneficiaries
 
Pictures of Ishunju  Beneficiaries

Unionens Kalender

Hela unionens kalender