Rapporter 2017

 

Interna rapporter, programgruppen och svenska klubbaktiviteter

Verksamhetsberättelsen för 2015-2016 Solvatten  Solvatten, bilaga

Föredrag om Solvatten vid SIE kongressen  Florens juli 2017 (kommer efter mötet)

 

Rapporter från mottagare och reserapporter

Nyhetsbrev från Ihushi september 2017
Rapport från Ihushi augusti 2017

"Case studies" från Angola, som fick 36 Solvatten 2015, finns i filen Lubango 1.
Lubango 2 innehåller beskrivning för  familjer som fick del av 74 st från Stockholm-Roslagen 2012.   Lubango 1   Lubango 2  (in English)

Report from Tweyambe, Tanzania February 2017 (in English)  Pictures

Rapport från Ihushi februari 2017

Final report from Sierra Leone (in English)

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender