Ekonomisk redovisning

Solvattenprojektet 30/6 2017

Inkomna medel juni 2017                           29 500:-

Inkomna medel totalt f.o.m 12-10-01    1 431 500:-

Saldo 30/6 2017                                         181 900:-

Antal inköpta Solvattendunkar under juni månad: 0
Ka
rtan nedanför stämmer därför även för april, maj och juni!
Totalt 1147 + 74 inköpta av Stockholm-Roslagen tidigare.

karta mars 17

 

Senaste nytt om våra projekt 

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender