Solvatten

Insamlat hittills: 1 524 000:-
Antal inköpta Solvatten: 1147    vilket innebär:

Säkert vatten till fler än 6800 personer
Sparat 250 dagar i tid till annat arbete
41 660 färre sjukdagar
Sparat ca 2 200 000 kr till bland annat skoluniformer, bättre mat ….
1 100 - 2 300 ton minskat Co2-utsläpp
Sparat ca 7000 träd
Kvinnorna vinner status, självrespekt

familjebild

Soroptimistresa!

I februari 2018 åker soroptimister till Tanzania. Bland annat besöks Ihushi dit vi sänt 290 Solvatten. I nyhetsbrevet (tryck på ordet) beskrivs situationen i nuläget och betydelsen av Solvatten.
Den finns också under Rapporter 2017 liksom en utförligare beskrivning av Solvatten i Ihushi från augusti 2017.

Plan för programmet    Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten

Solvatten är en uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Solvatten består av en dubbelsidig svart plastbehållare där varje sida tar 5 liter, dvs. totalt 10 liter vatten. På två till sex timmar renas vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar.  Det är då drickbart och kan användas till matlagning eller hygien. Utvärdering  visar att en familj som har Solvatten blir friskare, barnen i familjen kan gå till skolan, kostnaden för mediciner minskar och kvinnan kan bidra till familjens försörjning. 

Insamlade medel går till inköp av dessa plastbehållare och till att förmedla dem till olika länder i framför allt  Afrika men även till Nepal  för utdelning till behövande familjer.

Vill du bidra: sätt in en summa pengar på Solvattens pluskonto 65 71 17 -8.
Pengarna går oavkortat till vårt Solvattenprojekt. Länk till sida med förslag till gåvobrev och hälsningar hittar du i vänstra kolumnen.

Vill du se hur det hela började?

Läs artikeln i Åkersberga Kanalen nr 45 2010!

(Ni som känner igen personerna inser att namnen i bildtexten är lite fel i ordning men vad gör det)

menyn till vänster hittar du också länkar till ekonomisk redovisning respektive rapporter från programgruppen och mottagare. Ny rapport från Ihushi upplagd 4/9.

Programgruppen presenteras på vår interna solvattensida, klicka här!

Se även företaget Solvattens hemsida

 Läs artikel om Solvatten i The Link   nr. 1/2013-2014, sid. 16

Ytterligare en artikel finns i Global Voice, Programme & Advocacy News, nr. 4/2017  sid 7-8

Se BBC inslag i länk vi fått från Petra 

http://www.bbc.com/specialfeatures/horizonsbusiness/seriessix/coming-soon/?vid=p03v1dr2

 

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender