SNLA


Soroptimist Nordic Leadership Academy          

En utbildning som ger grunderna i ledarskap och personlig utveckling för unga kvinnor under en intensiv kurs. Den kommer att ges årligt återkommande i de fem nordiska länderna
under en sommarvecka med start i Sverige, på Öland 2017. 

Det är dock ingen sommar ledighet!  Omgivningarna kan vara vackra, men SNLA är en intensivt 5-dagars erfarenhet som skall visa dig vägen till ett bra ledarskap. Den första SNLA ägde rum på Öland, och är baserad på en modell utvecklad inom Soroptimist International Europe. Uppföljningsundersökningen från denna första SNLA gav resultatet att ungefär 90 % av deltagarna tyckte att var SNLA "Very Good” & “Excellent".  SNLA är utvecklad för att hjälpa unga kvinnor mellan 18 - 30 att finna sin kapacitet för ledarskap tillsammans med högt kvalificerade och erfarna kvinnor som är handledare på utbildningen.  
Everything will be in English! 
SNLA kommer att ges i Norge 2018, även denna gång under sommaren, mer information kommer att finnas på denna sida från december 2017.

Assessment survey of SNLA by participants

Presentation of SNLA by a participant to her support Soroptimist International Club - Uppsala

Film från Öland 2017

Unionens Kalender

  • Vad gör vi i världen

    Vi har representant i Svenska FN förbundet, det bedrivs projekt och aktiviteter runt om i hela världen

    Läs mer
  • Vad gör vi i Sverige

    Vi bedriver bla projekt, på unionsnivå och i de lokala klubbarna.

    Läs mer
Hela unionens kalender