Soroptimister bekämpar analfabetism

Soroptimister bekämpar analfabetism (oförmåga att läsa och skriva)
i samarbete med ”My Book Buddy”.

Federationsprojektet heter Soroptimists fight illiteracy in partnership with ”My Book Buddy” fritt översatt: Soroptimister bekämpar analfabism (oförmåga att läsa och skriva) i samarbete med ”My Book Buddy”. Projektet pågår 2016-2017.
Projektets mål är att 34 000 flickor skall få tillgång till böckerna och lära sig läsa.

Enligt FN saknar 103 miljoner unga grundläggande förmåga i att läsa och skriva och sextio procent av dessa är flickor. FNs fjärde hållbarhetsmål handlar om att säkerställa kvalitativ utbildning för alla och att främja livslångt lärande och adresserar just detta problem.  Soroptimist International of europé (SIE) vill bidra till denna viktiga måluppfyllnad och väljer att rikta in sig på barn skolåldern.

Federationens övergripande mål med projektet är att ge utsatta barn, med särskilt fokus på flickor och kvinnor, tillgång till böcker eftersom läskunnighet på sikt kan möjliggöra utbildning och självständighet. Den Holländska organisationen ”My Book Buddy” skall i samarbete med SIE facilitera projektet. Organisationen har hittills försett 170 000 barn i skolor och flyktingförläggningar med böcker och boklådor samt utbildat lärare i att använda ett bibliotekssystem.

När klubbarna i Sverige bidrar till projektet gör vi det tillsammans med våra andra systerklubbar i sextiotvå länder och förhoppningen är att vi tillsammans kan skapa en rörelse som ökar insikt och förståelse kring vikten av läskunnighet bland flickor och kvinnor. Vår SIE president Maria Elisabetta de Franciscis vill be oss att bidra så att vår organisation kan visa Världsamfundet hur Soroptimisterna kan förbättra kvinnor och flickors villkor genom utbildning. 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender