Educate to Lead Nepal

THE INTERNATIONAL PRESIDENT’S APPEAL 2015 – 2017

I två-års cykler väljer Presidenten för Soroptimist International ett område som denna verkligt brinner för. Det kallas President’s Appeal. Det är en vädjan om hjälp för en specifik sak eller område. Denna två års period har president Yvonne Simpson valt att rikta ljus och fokus mot Nepal.

Simpson är övertygad om att genom att förena de fyra Soroptimist federationerna (varav Europa är en) i ”Educate to Lead-Nepal" kan livet för över 1000 kvinnor och flickor i Nepal påverkas. Det finns många kvinnor och flickor som behöver hjälp - det är "Våra kvinnor och flickor" säger Simpson.

Nepal är ett litet land. I bergen och dalarna i Nepal, i små isolerade byar, bor 30 miljoner av de fattigaste människorna i världen. På landsbygden är utbildning och sjukvård begränsad och många barn är undernärda.

Kostnaden för undervisning, uniformer och böcker innebär att utbildning är ofta dyr och om en familj har möjlighet att skicka ett barn till skolan, är det en son som ges denna möjlighet i första hand. Förutom att kvinnor både social och juridiskt sett kan betraktas som andra klassens medborgare löper de stora risker för att bli offer för människohandel för sexuella ändamål på bl.a. bordeller i Indien. 

Unionens Kalender

Hela unionens kalender