Mobilinsamling

 

 

Vi samlar in mobiler och vi gör skillnad!

Om du inte vet vad du ska göra med dina gamla mobiler som ligger i en låda och skräpar kan du lämna dem till en Soroptimistklubb.

Soroptimisterna i Sverige  samarbetar med Plan Sverige och återvinningsföretaget Redeem Nordics i ett projekt mot könsstympning och barnäktenskap i Egypten. Med din skänkta mobil, som säljs vidare, gör du en insats både för vår miljö och mot diskriminering av unga kvinnor/ barn.

Soroptimisterna ska vara opinionsbildande och arbeta för ändrade attityder på alla nivåer i samhället och i världen.  

Utbildning och avskaffande av våld mot kvinnor är högprioriterade områden inom vår organisation både lokalt, nationellt och globalt. En konkret insats i det arbetet är mobilinsamlingen.

Gunnel Zenk  mailadress  (högerklicka på mailadress och kopiera adressen) 

Tel 070 790 6522

Du som är soroptimist (och inloggad) kan också läsa mer på den interna sidan.