Örebro

Klubbinformation

Charterdatum: 1966-02-13
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: orebro@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Drammen - Norge, Lappeenranta - Finland- Sopron - Ungern

President: Margareta Möller  

 

Vi ses på Wasa konditori klockan 16 den 25 november!

Stop Violence against Women – Stoppa våldet mot kvinnor
16 dagar av aktivism, 25 nov – 10 dec
Orange the World
Färgen orange symboliserar en ljusare framtid utan våld och har fått symbolisera FNs kampanj för att stoppa våldet mot kvinnor.
Statistik visar att var tredje kvinna utsätts för våld någon gång under sin livstid, men mörkertalet är ännu större. Förutom det fruktansvärda personliga lidandet för offren, kostar det samhället enorma pengar genom sjukvårdskostnader och sjukskrivningar.
För att sätta ljus på problemet instiftade FN 1999, den internationella dagen för att eliminera våld mot kvinnor den 25 november varje år.
Detta räckte inte för att belysa och minska våldet, så varje 25:e i månaden är en orange dag då ämnet lyfts till ytan för att påverka samhället och myndigheter att agera.
För att synliggöra det ännu mer startade ”Orange The World”- End Violence Against Women, 16 days of activism mellan den 25 nov fram till Internationella FN dagen 10 dec.

 

Missa inte höstens sista film: Alla tiders kvinnor. På Roxy lördagen den 23 november 2019, kl 15.00. Fika och mingel från ca 14.15.

Välkommen till Örebro Soroptimistklubb!

Örebro Soroptimistklubb är del av Soroptimist International, en av världens största politiskt oberoende kvinnoorganisationer och vi Soroptimister engagerar oss för andra kvinnor genom olika projekt, nätverk och andra aktiviteter. 

 Vår klubb arbetar med tre projekt

Kvinnor & Film, ett projekt för Örebro Soroptimistklubboch Örebro Zontaklubb

Filmer med fokus på kvinnors livsmiljö, rättigheter och förutsättningar visas på den lokala biografen Roxy vid sex tillfällen per år.Trettio minuter före filmvisning serveras gott och hembakat fika till en frivillig avgift. Pengarna går  till Kvinnohuset i Örebro till stöd för kvinnor och deras barn som sökt skydd mot våld och förtryck i sina nära relationer. Biobesökarna brukar vara generösa.

2018 fick projektet Kvinnor och film  tredje pris I Sverigeunionens  tävling Bästa klubbprojekt.

Mobilinsamling, ett samarbetsprojekt med Redeem Nordics och Plan Sverige mot könsstympning och barnäktenskap

 Vi skickar insamlade mobiler till återvinningsföretaget Redeem Nordics som sedan säljer dessa och skänker pengarna från försäljningen till barnrättsorganisationen Plan Sverige och dess framgångsrika projekt mot könsstympning och barnäktenskap i Egypten. Mera information finns att läsa på https://plansverige.org/soroptimisternas-insamling/

 

 

SOPAG

Örebro Soroptimistklubb ger ekonomiskt stöd till arbetet inom Soins De Palliatif Du Guineé   (SOPAG); den palliativa vården i Guinea genom att sälja smycken som Camilla Börjesson, sjuksköterska och en av initiativtagarna till arbetet i Guinea, egenhändigt tillverkat. Behållningen av smyckeförsäljningen går oavkortat till SOPAG. Arbetet utförs av oavlönade volontärer och de insamlade pengarna används bland annat till inköp av mediciner och transporter vid hembesök hos patienter.

 

   

 Klubbmöten/månadsmöten

Klubben träffas en tisdag i månaden med uppehåll under juni och juli. Vi möts under trevliga former,

har tillfälle till livgivande samtal och utbyte av yrkeserfarenheter.

 Kvällarna inleds med en gemensam måltid och oftast innehåller mötet också ett föredrag

 kring aktuella och för oss intressanta områden.Temat på föredraget bestämmer platsen

varför klubbmötena kan hållas på olika arbetsplatser, kulturella mötesplatser eller ute i

naturen.

Några av våra månadsmöten

12 juni 2018 i Orangeriet på Hjälmarsbergs säteri vid Hjälmaren

 

En vacker sommarkväll tillsammans med Örebro-Wadköping Soroptimistklubb.

Vi beslutade bland annat att anordna en vänklubbsträff 10 - 12 maj 2019 och att vi skulle bjuda in Askersund-Laxå till samma träff.

Nu är vi där och får alldeles snart besök från Sopron i Ungern, Drammen i Norge och Lissabon i Portugal. 

Stella Cizinsky, överläkare på med. kliniken USÖ

Stella kåserade under rubriken  - Kostens betydelse för hälsan med fokus på hjärt- kärldödlighet. Det är inte vårt arv utan hur vi lever som är viktigast. Kort sammanfattning av kostråden: Ät mindre av processat kött, men mer av gröna blad, rödbetor och blåbär och skölj inte med Listerin (tar bort alla nyttiga bakterier vi har på tungan).

Ljusmanifestation på Stortorget 25 november 2017

        

Ingrid, Gunilla, Karin K, Gunnel och Lilian började med fika på konditori Wasa.

Vi manifesterade tillsammans med UN Women, Örebro-Wadköpingsklubben, Zonta, Feministiska juriststudenter med flera på FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor.  Svenska kyrkan tog ställning mot våld mot kvinnor genom att låta Sankt Nikolaikyrkan lysa i orange.                 

Vilka är vi?

I vår klubb är vi 17 medlemmar, men vi blir gärna fler!
 
Vi arbetar för att förbättra villkoren för flickor och kvinnor i hela världen. Soroptimist kan översättas på två sätt: soror optima/sorores optimae, det vill säga bästa syster/systrar, eller sorores ad optimum - systrar för det bästa.

Kan du tänka dig att

vara med och göra en insats för kvinnor och flickor lokalt och nationellt                                                                 

delta i möten och träffar med intressant innehåll                                                                                                       

möta kvinnor inom olika yrken   

vara en del av ett internationellt nätverk

vara medlem i en av världens största organisationer för yrkeskvinnor?                   

Då kan du tänka dig att vara Soroptimist!

Kontaktperson: Gunnel Zenk  070 - 7906522  

 

  

 

 

 

Örebros Kalender

Hela Klubbens Nyheter