Örebro

Klubbinformation

Charterdatum: 1966-02-13
Mötesdag: Första tisdagen i månaden.
E-post: orebro@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Drammen - Norge, Lappeenranta - Finland- Sopron - Ungern

President: Margareta Möller  

  

Välkommen till Örebro Soroptimistklubb!

Örebro Soroptimistklubb är del av Soroptimist International, en av världens största politiskt oberoende kvinnoorganisationer och vi Soroptimister engagerar oss för andra kvinnor genom olika projekt, nätverk och andra aktiviteter.

Klubbmöte

Klubben träffas en tisdag i månaden med uppehåll under juni och juli. Vi möts under trevliga former, har tillfälle till livgivande samtal och utbyte av yrkeserfarenheter. Kvällarna inleds med en gemensam måltid och oftast innehåller mötet också ett föredrag
kring aktuella och för oss intressanta områden.Temat på föredraget bestämmer platsen varför klubbmötena kan hållas på olika arbetsplatser, kulturella mötesplatser eller ute i naturen.

Vår klubb arbetar med tre projekt

Kvinnor & Film, ett projekt för Örebro Soroptimistklubboch Örebro Zontaklubb

Filmer med fokus på kvinnors livsmiljö, rättigheter och förutsättningar visas på den lokala biografen Roxy vid sex tillfällen per år.Trettio minuter före filmvisning serveras gott och hembakat fika till en frivillig avgift. Pengarna går  till Kvinnohuset i Örebro till stöd för kvinnor och deras barn som sökt skydd mot våld och förtryck i sina nära relationer. Biobesökarna brukar vara generösa.

2017 fick projektet Kvinnor och film  tredje pris I Sverigeunionens  tävling Bästa klubbprojekt.

 

Mobilinsamling, ett samarbetsprojekt med Redeem Nordics och Plan Sverige mot könsstympning och barnäktenskap

 Vi skickar insamlade mobiler till återvinningsföretaget Redeem Nordics som sedan säljer dessa och skänker pengarna från försäljningen till barnrättsorganisationen Plan Sverige och dess framgångsrika projekt mot könsstympning och barnäktenskap i Egypten. Mera information finns att läsa på https://plansverige.org/soroptimisternas-insamling/

 

 

SOPAG

Örebro Soroptimistklubb ger ekonomiskt stöd till arbetet inom Soins De Palliatif Du Guineé   (SOPAG); den palliativa vården i Guinea genom att sälja smycken som Camilla Börjesson, sjuksköterska och en av initiativtagarna till arbetet i Guinea, egenhändigt tillverkat. Behållningen av smyckeförsäljningen går oavkortat till SOPAG. Arbetet utförs av oavlönade volontärer och de insamlade pengarna används bland annat till inköp av mediciner och transporter vid hembesök hos patienter.

 

   

  

Vilka är vi?

I vår klubb är vi 17 medlemmar, men vi blir gärna fler!
 
Vi arbetar för att förbättra villkoren för flickor och kvinnor i hela världen. Soroptimist kan översättas på två sätt: soror optima/sorores optimae, det vill säga bästa syster/systrar, eller sorores ad optimum - systrar för det bästa.

Kan du tänka dig att

  • vara med och göra en insats för kvinnor och flickor lokalt och nationellt                                                                 
  • delta i möten och träffar med intressant innehåll                                                                                                       
  • möta kvinnor inom olika yrken   
  • vara en del av ett internationellt nätverk
  • vara medlem i en av världens största organisationer för yrkeskvinnor?                   

Då kan du tänka dig att vara Soroptimist!

Kontaktperson: Margareta Möller 070 - 5898112 Gunnel Zenk  070 - 7906522  

 

  

 

 

 

Örebros Kalender

Hela Klubbens Kalender