Örebro

Snötäckt häst på Stallbacken i Örebro januari 2018
Svartån nedanför slottet 9 januari 2018

Klubbinformation

Region: Region Mitt
Charterdatum: 1966-02-13
Mötesdag: Andra tisdagen i månaden.
E-post: orebro@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Drammen - Norge, Lapeenranta - Finland- Sopron - Ungern

President: Ingrid Gustafsson  

Välkommen till Örebro Soroptimistklubb!

Örebro Soroptimistklubb är del av Soroptimist International, en av världens största politiskt oberoende kvinnoorganisationer och vi Soroptimister engagerar oss för andra kvinnor genom olika projekt, nätverk och andra aktiviteter. 

Vår klubb arbetar med tre projekt

  • Kvinnor och film
  • Insamling av använda mobiler
  • Sopag

Mera information om projekten finns längre ner på sidan.

 

Månadsmöte 9 januari 2018 med Stella Cizinsky, överläkare på med. kliniken USÖ.  

 

     

Stella kåserade under rubriken  - Kostens betydelse för hälsan med fokus på hjärt- kärldödlighet. Det är inte vårt arv utan hur vi lever som är viktigast. Kort sammanfattning av kostråden: Ät mindre av processat kött, men mer av gröna blad, rödbetor och blåbär och skölj inte med Listerin (tar bort alla nyttiga bakterier vi har på tungan). Då lever vi längre och bättre.

Sverige är världens tredje värsta land att ge klimatavtryck genom långa och många resor, importerad mat m.m. Något att verkligen reflktera över.

Kocken Björn serverade en mycket god och dessutom nyttig veganmiddag med närproducerade ingredienser.

 

Ljusmanifestation på Stortorget 25 november 2017

        

Ingrid, Gunilla, Karin K, Gunnel och Lilian började med fika på konditori Wasa.

Vi manifesterade tillsammans med UN Women, Örebro-Wadköpingsklubben, Zonta, Feministiska juriststudenter med flera på FN-dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Karin från Örebroklubben anslöt till gruppen på torget. Svenska kyrkan tog ställning mot våld mot kvinnor genom att låta Sankt Nikolaikyrkan lysa i orange. 

 

Hur poesi kan rädda liv!

               

Månadsmöte med författaren och översättaren  Birgitta Lindqvist 7 november 2017

Författaren och översättaren Birgitta Lindqvist föreläste och samtalade om sitt  arbete med översättningen av den kinesiska poeten Yu Xiu Huas poesi och om hur poesi kan rädda liv. Xiu föddes med en CP-skada i en liten by i norra Kina. Den som föds med en missbildning och dessutom som flicka är ingenting värd och göms undan. Men Xiu blev trots allt bortgift med en gammal "gubbe" och fick även en son. Xiu börjde skriva egna dikter och 2009 fick hon en dator. Hon knackade ner sina dikter i datorn och startade en blogg. Hon fick massor av läsare och är numera en litterär sensation, känd i hela Kina. Xiu har med hjälp av poesin blivit en självständig kvinna som kan försörja sig själv och leva ett bra liv.  Xius poesibok i svensk översättning (av Birgitta) såldes slut på några minuter och Birgitta fick skriva dedikationer resten av kvällen. En kväll som inte lämnade någon oberörd.

Det finns mycket att läsa om Xiu på webben. Skriv yu xiu hua och leta bland de filer som kommer upp. Yu är efternamnet. I hela Kina finns det bara 70 efternamn så förnamnen är mycket viktiga om man ska hitta rätt person.

 

Vilka är vi?

I vår klubb är vi 20 medlemmar. Inför den nya verksamhetsperioden oktober 2017 - september 2018 kan vi glädjande konstatera att två nya medlemmar valts in, men vi blir gärna fler!

Varför ska du vara Soroptimist?   
Vi arbetar för att förbättra villkoren för flickor och kvinnor i hela världen. Soroptimist kan översättas på två sätt: soror optima/sorores optimae, det vill säga bästa syster/systrar, eller sorores ad optimum - systrar för det bästa.
Kan du tänka dig att

vara med och göra en insats för kvinnor och flickor lokalt och nationellt
delta i möten och träffar med intressant innehåll
möta kvinnor inom olika yrken
vara en del av ett internationellt nätverk
vara medlem i en av världens största organisationer för yrkesarbetande kvinnor?

Då kan du tänka dig att vara Soroptimist!                                                                                                                              Kontaktperson: Gunnel Zenk  070 - 7906522 

Klubbmöten 

Klubben träffas en tisdag i månaden. Vi möts under trevliga former, har tillfälle till livgivande samtal och utbyte av yrkeserfarenheter. Kvällarna inleds med en gemensam måltid och oftast innehåller mötet också ett föredrag kring aktuella och för oss intressanta områden.Temat på föredraget bestämmer platsen varför klubbmötena kan hållas på olika arbetsplatser, kulturella mötesplatser eller ute i naturen.

Mer om våra projekt

Under verksamhetsperioden oktober 2017-september 2018 är följande projekt aktuella för vår klubb.

Kvinnor & Film
Att tillhöra en kvinnoorganisation representerad av en mängd olika yrken ger inte bara spännande och fruktbara möten inom den egna klubben. Det kan också medföra möten med andra kvinnoorganisationer och yrkesgrupper utanför klubben där samtal sker och idéer kläcks. Så  hände hösten 2014 där mötet på frisersalongen mellan vår klubb och Örebro Zontaklubb  resulterade i det gemensamma projektet Kvinnor & Film.
Detta innebär att de två klubbarna gemensamt ansvarar för att visa filmer med fokus på kvinnors livsmiljö, rättigheter och förutsättningar. Filmerna, som föreslås i samråd med klubbmedlemmarna visas på den lokala biografen Roxy vid ca sex tillfällen per år. Filmvisningarna annonseras i den lokala pressen och sprids via klubbmedlemmar till vänner, bekanta och arbetskamrater. Vid varje filmtillfälle ges en kort information om våra respektive organisationer, vad vi står för och gör, såväl nationellt som lokalt. Ca 30 minuter före filmvisning bjuds på fika (gott och hembakat) samt god tid för mingel och inspirerande samtal. Den som så vill betalar för fikat och denna insamlade summa går oavkortat till det som är det primära syftet med projektet: Stöd till Kvinnohuset i Örebro för kvinnor och deras barn som sökt skydd mot att utsättas för våld och förtryck i sina nära relation.

Mobilinsamling, ett samarbetsprojekt med Redeem Nordics och Plan Sverige mot könsstympning och barnäktenskap       

Vi skickar insamlade mobiler till återvinningsföretaget Redeem Nordics som sedan säljer dessa och skänker pengarna från försäljningen till barnrättsorganisationen Plan Sverige och deras framgångsrika projekt mot könsstympning och barnäktenskap i Egypten. Mera information finns att läsa på www.soroptimistsweden.se/mobilinsamling.

 

 

SOPAG

Örebro Soroptimistklubb ger ekonomiskt stöd till arbetet inom Soins De Palliatif Du Guineé   (SOPAG); den palliativa vården i Guinea. Det gör vi genom att sälja smycken som Camilla Börjesson, sjuksköterska och en av initiativtagarna till arbetet i Guinea, egenhändigt tillverkat. Behållningen av smyckeförsäljningen går oavkortat till SOPAG.

Det sjuk- och hälsovårdsteam som arbetar inom SOPAG är först i landet med att erbjuda palliativ omvårdnad för människor med obotlig sjukdom och som har skickats hem från sjukhus på grund av att ” det inte finns något mer att göra”.

De arbetar på volontärbasis, utan att få betalt, beroende av gåvor ifrån Sverige och det som medlemmarna varje månad faktiskt själva ger som månatliga bidrag från deras egen ficka. Även om SOPAG inte enbart riktar sig till kvinnor utan till alla Guineaner som är i behov av palliativ vård är det kvinnor som behöver mycket av deras stöd. Kvinnor i Afrika tar ett stort ansvar i att vårda den familjemedlem som är sjuk, de passar barnen, de lagar maten, de tvättar och håller rent samtidigt som de sköter om den som är sjuk. Är kvinnan i familjen sjuk blir hon helt beroende av att det finns andra kvinnor som ställer upp och tar hand om henne och hennes ev barn. Ofta är mannen försörjaren, när han är sjuk slår det hårt på hela familjen. SOPAG finns där för familjerna!   

Pengar behövs till transport av medlemmarna när de ska göra hembesök. Mediciner till patienter då de flesta inte har pengar att köpa mediciner för. Ibland finns behov av att betala hyra eller mat till patienter och deras familjer.

 

 



 

Örebros Kalender

Hela Klubbens Nyheter