Nyköping-Oxelösund

Klubbinformation

Charterdatum: 1971-03-20
Mötesdag: Tredje måndagen i månaden.
E-post: nykoping-oxelosund@soroptimistsweden.se
Vänklubbar: Holstebro - Danmark Recklinghausen - Tyskland Askim - Norge Hoeksche Waard/Isselmonde - Nederländerna

President: Åsa Rosendahl-Söder  

Välkommen till Nyköping-Oxelösund Soroptimistklubb!


Vår klubb har hunnit bli en medelålders, nästan 50-åring, med dyrbara erfarenheter av kvinnligt yrkesliv  som vi har att förvalta. Hälften av medlemmarna är i pensionsåldern, och har idag fått mer tid att ägna sig åt kvinnofrågor, både när det gäller omsorg om den egna klubben, och världen utanför. Vi ser det som en ny och stor tillgång att vår klubb består av kvinnor som tillhör flera generationer. Det är lite unikt. Det tänker vi göra något av!

Vi träffas tredje måndagen i månaden.

 Vi hälsar  yrkesverksamma kvinnor i Nyköping Oxelösund välkomna till vår klubb. 

Vill du veta mer om oss, kontakta vår president Åsa Rosendahl Söder , telefon 070-212 98 59.