Stipendier

Aktuella stipendier

Scholarship Fund

Ansök om medel ur till Europafederationens Stipendiefond eller ur Dr Noëls fond för plastikkirurgi senast 20 december.
Varje union får nominera två stipendiater. Förslagen till stipendiater ska komma från klubbarna. Sökande kan vara men behöver inte vara soroptimist.

Se även Downloads på europafederationens interna hemsidor:  SIE downloads  närmare bestämt Scholarship Fund and Dr. Noël Fund

Man kan få stipendium ur Stipendiefonden för 

1. pågående studier inom det yrke man har
     eller
2. studier för att underlätta byte av karriär oberoende av nuvarande 
    utbildningsnivå eller arbetsfält
    eller
3. ansöka om vidareutbildning som kvinnlig plastikkirurg/rekonstruktionskirurgi 
    ur Dr Noëls speciella fond.

Sökanden som går sista året på vald utbildning kommer prefereras av stipendienämnden inom SI/E.

Ansökan ska ha kommit till Europafederationen senast den 15 januari.  Det betyder att Unionsstyrelsen ska ha ansökningarna allra senast 15 december för att hinna prioritera två ansökningar och skicka in dessa.

Klubbens nominering med ansökningshandlingarna ska skickas till 
unionssekreteraren. Se styrelsen för aktuell person.

LÄS MER på SIE hemsida.

Stipendiet kan inte användas för resor mellan länder
Ansökan ska vara maskinskriven (alltså inte handskriven), fullständig och undertecknad för att komma ifråga. 
Stipendiaten ska skriva en rapport efter stipendietidens utgång. Mall finns på interna SIE sidan.

Best Practice Award

ansökan senast 24 februari till unionen som skickar vidare till federationen

Klubbens nominering med ansökningshandlingarna ska skickas till 
unionssekreteraren. Se styrelsen för aktuell person.

LÄS MER på SIE hemsida.

Action Fund

Det finns pengar att söka för klubbens projekt via Action Fund. Sista ansökan 24 februari.

Se i övrigt Downloads på europafederationens interna hemsidor:  SIE downloads  närmare bestämt Action fund.

Skicka ansökan till unionsstyrelsens sekreterare. Se styrelsen för aktuell person.

LÄS MER på SIE hemsida.

Bästa projekt (svenska tävlingen)

Sista ansökningsdag 20 december. Skickas till programledarna.

Läs mer om fonder  på sidan Styrdokument närmare bestämt
                             Handbok för Soroptimister 2017
                             Handboken för Europafederationen