Hotell

hotell 1

I London finns ett soroptimistägt hotell/bed & breakfast som du som soroptimist kan boka in dig på. Det finns även möjlighet till konferensbokning. För mer information se deras hemsida, klicka här

Unionens Kalender

Hela unionens kalender Klubbarna Alla klubbars kalendrar