Hotell

hotell 1

I London finns ett soroptimistägt hotell/bed & breakfast som du som soroptimist kan boka in dig på. Det finns även möjlighet till konferensbokning. För mer information se deras hemsida, klicka här