Tekniska kommittéer

SIs tekniska kommittéer är Stadge-, Extension och Finanskommittéerna som samtliga består
av en ordförande och en representant för var och en av de fyra federationerna.

Skapad
2016-11-09 21:16
Senast ändrad
2019-03-05 22:04