SI Board, Styrelse/beslutande församling

SI Board, Styrelse/beslutande församling
Den internationella styrelsen (SI Board) består av presidenterna i varje federation och två
andra federationsrepresentanter. De har rösträtt och bildar SIs beslutande församling i policy-,
administrations- och programfrågor och träffas ett par gånger per år.
Det behövs två röster av röstande medlemmar (voting members) från varje federation för
beslut i en fråga. Vid Convention vart fjärde år har en delegat från varje region eller union
dessutom en röst i programfrågor.
Det fordras enkel majoritet hos de röstande delegaterna tillsammans med SIs röstande
medlemmar för ett avgörande beslut. Den internationella presidenten röstar endast när
utslagsröst krävs i programfrågor.
Skapad
2016-11-09 21:06
Senast ändrad
2019-03-05 22:04