Representation i FN

Såväl Europafederationen som Soroptimist International har konsultativ status, kategori 1,
i FNs Ekonomiska och Sociala Råd (Economic and Social Council/ECOSOC). SI är också
befullmäktigad i några av FNs specialiserade verksamheter.

Vi har representanter på plats enligt följande: vid FN i New York, Genève och Wien; vid
UNESCO i Paris, FAO i Rom samt vid UNEP i Nairobi (United Nation Environment Program).
SI-presidenten utser representanter, delegater och observatörer till olika möten. Dessa
representerar SI i överensstämmelse med Stadgan (Constitution) och fastlagda regler i Beslutslistan (Record of Decisions/ROD).
Representanterna ska regelbundet lägga fram kortfattade rapporter till federationen och
på begäran av presidenten även vid andra tillfällen.

Skapad
2016-11-09 21:21
Senast ändrad
2019-03-05 22:04