Möte och tema

Världsmöte - International Convention

Soroptimist International ska, enligt SI-stadgans artikel XV, hålla möte för världens Soroptimister vart fjärde år på tid och plats som bestäms av styrelsen. Programmet för convention ska innehålla föredrag och gruppdiskusssioner (workshops) i Soroptimismens anda.

 

Tema och programguide

Vid varje convention har styrelsemötet omedelbart före röstat fram och antagit en programguide för kommande år. Vid Convention i Montréal 2011 tillkännagavs det långsiktiga
temat Education and Leadership. Detta övergripande tema går nu under mottot Educate
to Lead och vi talar om tre E - Educate, Empower, Enable (fritt tolkat Kunskap ger
makt).

 

Global Impact Report (GIR)

Det är SIs programavdelning som sammanställer The Global Impact Report, en rapport
som visar vad vi Soroptimister uträttar genom våra projekt. Rapporten är baserad på
klubbarnas, unionernas och federationernas insända programfokusrapporter (PFR).
Hittills finns Global Impact Reports för åren 2010, respektive 2011/2012/2013.

Skapad
2016-11-09 21:17
Senast ändrad
2019-03-05 22:04