Funktionärer

Funktionärer

De verkställande funktionärerna i SI är:

- den internationella presidenten
- den internationella kassören
-den blivande internationella presidenten
-den omedelbart föregående internationella presidenten.

Dessa funktionärer samt de tre röstande medlemmarna från varje federation bildar Soroptimist Internationals styrelse (SI Board). Mandatperioden för SI-funktionärer är två år. För att bli internationell president krävs att man tidigare varit president, vicepresident eller programdirektör i någon av federationerna. Styrelsen har ett övergripande ansvar för organisationens angelägenheter.

De andra funktionärerna som deltar i de internationella styrelsemötena är program direktör och vice programdirektör, kommittéordförandena samt en eller två rådgivare till de röstande medlemmarna från varje federation. Dessa deltagare har yttranderätt men inte rösträtt.

Till sin administrativa hjälp har den internationella styrelsen ett huvudkontor i Cambridge, England (Soroptimist Interantional Headquarters/SIHQ)

 

Skapad
2016-11-09 21:10
Senast ändrad
2019-03-05 22:04