The soroptimist symphony - svenska

Svensk text

Fri översättning 2013 Ann-Christine Söderlund och Lena Källström

Om jag en syster hjälpa kan
och vara hennes vän så sann,
om hennes sorg jag dela får
därvid jag fäller nog en tår;
då känner jag en glädje stor,
vetskapen i mitt hjärta bor:
det som jag vet är sant och visst
- jag är Soroptimist!

Om jag i frihet lever här
och alltid vän till någon är,
om jag då sträcker ut min hand
till systrar i ett annat land;
en sann gemenskap bildar vi
där var och en är glad och fri:
det som jag vet är sant och visst
- jag är Soroptimist!

Om för en rättvis värld jag står
och därmed över ondskan rår,
om frid i hemmen vore lag
tacksamhet råder varje dag;
då kan snart allting mening få
och jag mot klarhet själv kan gå:
det som jag vet är sant och visst
- jag är Soroptimist!

Skapad
2016-12-05 19:38
Senast ändrad
2019-03-05 22:04