Soroptimistklubbars blogg

FRÅN MARIA MAGDALENA TILL DOLLY PARTON

Publicerat torsdag 15 mars 2018 kl: 19:23 Sara Gagge
mar 2018
Lördagen den 10 mars firade vi i Ystad Internationella Kvinnodagen. Det var fjärde året som kvinnoorganisationer i staden tillsammans med Freezonen, Brottsoffer- och kvinnojouren Sydöstra Skåne, hyrde in sig på Biografteatern Scala och bjöd på ett omväxlande program.
Dagen inleddes med en tyst minut för Kim Wall och sedan höll Marie Louise Wentzel, soroptimist och ordförande i Freezonen, ett kort inledningstal där hon bl.a berörde “metoo”-rörelsen och dess betydelse.
Därefter höll Monica Sjögren-Nordgren (tidigare soroptimist) ett inspirerat föredrag om Maria Magdalena. Monica är präst och har skrivit flera böcker om historiska kvinnor inom den kristna kyrkan.
Jag sjöng sedan några visor och höll därefter en auktion på konstverk som några Österlenkonstnärer skänkt ( Madelaine Pyk, Hasse Karlsson, Ulf Lundell och Ann Margrete Clarén ). Förtjänsten gick oavkortat till Freezonens arbete.
 
Ja, var kommer då Dolly Parton in???
Varje år har vi haft försäljning av fika under dagen och varje år har Café Diana i Ystad sponsrat med Dolly Parton-kakor. Kakan är en liten, avlång mazarin med två hasselnötter överdragna med choklad....mycket populärt. Dagen avslutades med filmvisning. Freezonen hade lyckats hyra den amerikanska biofilmen Hidden Figurs, Dolda tillgångar, Den handlar om tre färgade kvinnor som visar sig ha oslagbara begåvningar i matematik. De får efter mycket om och men anställning på NASA och kommer därigenom att bli helt avgörande för den lyckosamma uppskjutningen av John Glenn i rymden.
En fantastisk film som alla borde se!

Kerstin Påhlson

  1 Kommentarer

Internationella Kvinnodagen 2018

Publicerat söndag 18 februari 2018 kl: 10:47 Charlotte Härstedt
feb 2018
Lördagen den 10 mars firar Ystad Soroptimistklubb, tillsammans med bl.a. Freezonen, Brottsoffer- och Kvinnojouren
Sydöstra Skåne och andra kvinnoklubbar i staden, Internationella Kvinnodagen på Scalabiografen i Ystad. Dagen startar kl.11 med olika föredrag, följt av konstauktion och som avslutning filmen "Hidden Figures" (gratis för medlemmar i föreningarna och för övriga åskådare till en kostnad av 100 SEK).

  0 Kommentarer

Kim Walls Minnesfond

Publicerat söndag 18 februari 2018 kl: 10:11 Charlotte Härstedt
feb 2018

Ystad Soroptimistklubb ger pris till Kim Walls Minnesfond

Frilansjournalisten Kim Wall reste och bevakade hela världen. Hon mördades i sitt arbete efter att i augusti 2017 gått ombord på ubåten Nautilus för en intervju med dess ägare. Kim Wall var respekterad och hade viljan att tala för de utsatta och ambitionen att belysa det dolda. De flesta artiklar skrevs från farliga områden och behandlade ämnen som fattigdom, popkultur, utrikespolitik och feminism.

Minnesfonden är instiftad för att ge bidrag till unga kvinnliga journalister som verkar i Kim Walls anda och som vågar berätta. Kim Wall ville att fler kvinnor skulle vara ute i världen och bli berörda av livet - ett motto som ligger helt i linje med soroptimisternas värderingar. Därför tilldelas Kim Walls Minnesfond Ystad Soroptimistklubbs Kvinnopris 2017. 

Läs gärna mer på nätet under https://www.rememberingkimwall.com 

(Utdrag ur pressrelease)

  1 Kommentarer

Regionmöte Syd 170902

Publicerat måndag 11 september 2017 kl: 08:35 Charlotte Härstedt
sep 2017

 

 

 

 

 

                                            Bilderna visar presidenten i Ystadsklubben, Ingemo Nilsson, som hälsar alla välkomna (t.v.) och
dagens föredragshållare M-L Wentzel och Hans Hansson

 

Ystads Soroptimistklubb hälsade den 2 september medlemmar i Region Syd välkomna till regionmöte på restaurang Lite Mer i Ystad.

Dagens tema var ”Miljö och hållbarhet”. Ett femtiotal soroptimister från Varberg i norr till Ystad i söder tillbringade en mycket intressant dag hos vår klubb.

Som första punkt på programmet berättade vår egen medlem och tillika unionens representant i Svenska FN-förbundet, Marie-Louise Wentzel, om FN:s klimatmål och hur vi kan, i såväl stort som smått, leva upp till dessa.

Efter en god lunch fortsatte dagen med ett fantastiskt intressant föredrag om hur man, med Ystads kommun som förebild, kan motverka kusterosionen med hjälp av påfyllning av sand, hämtad ur de sandbankar som byggs upp relativt kustnära på havsbottnen under havets naturliga rörelsemönster. Detta framfördes på ett såväl underhållande som pedagogiskt sätt av professorn i teknisk vattenresurslära vid LTH, Hans Hansson (som för övrigt fått en egen brygga vid Ystads Saltsjöbad).

Dagen avslutades med kaffe och mingel, då även unionens företrädare, vice unionspresident Christine Safi-Roslund, presenterade unionens arbete. Därefter fick vi en livfull och entusiastisk presentation av president elect för Sverigeunionen, Mihaela-Lucia Aquelius från Hässleholmsklubben.

Vid 16-tiden skildes vi alla åt och konstaterade att vi fått uppleva ett mycket lyckat regionmöte och säkert ser alla fram emot att träffas nästa år igen.

 

  1 Kommentarer

Internationella Kvinnodagen i Ystad

Publicerat tisdag 7 februari 2017 kl: 16:31 Charlotte Härstedt
feb 2017

  0 Kommentarer

Loppor till pottor

Publicerat onsdag 6 juli 2016 kl: 13:12 Charlotte Härstedt
jul 2016

Ystads Soroptimistklubb anordnade den 2 juli loppis på Österports torg i Ystad. Intäkterna kommer att tillfalla projektet Peepoo som startades av lundaklubben. Engångspottorna skickas till utsatta områden i bl.a.Kenya, där många barn faller offer för den dåliga toaletthygienen.

De flesta av systrarna i Ystads Soroptimistklubb hade nagelfarit innehåll i skåp och lådor och sorterat ut sådant som inte längre kom till användning i egna hushållet. Allt som är helt och rent kan komma till användning hos någon annan och det resulterade i en mängd fina föremål till loppisförsäljningen. Flera av klubbens medlemmar ställde, trots lite osäker väderlek, dessutom upp med ett par timmar av sin tid för att hjälpa till i ståndet. På bilden syns, förutom den förträffliga, helt nedbrytbara engångspottan, Charlotte, Karin, Gunilla, Gudrun och projektansvariga Kerstin Påhlsson.

 

  2 Kommentarer

Intercitymöte på Lite Mer

Publicerat onsdag 11 maj 2016 kl: 13:35 Charlotte Härstedt
maj 2016

Sammanlagt ett sextiotal soroptimister och andra gäster samlades den 13 april på restaurant Lite Mer i Ystad för att lyssna på professor Alasdair Skeltons fängslande föredrag om vår jords fascinerande klimathistoria.

 

Alasdair Skeltons föredrag i sammandrag

Enligt klimatscenario RCP 8,5 (betyder "business-as-usual") blir temperaturen i Sverige 2 grader varmare jämfört med 1881-1910 ungefär 2040. 

Enligt samma scenario blir det >3 grader varmare i Skåne 2069-2098 jämfört med idag. Det blir en ökning med 300 mm/år nederbörd och växtsäsongen ökas från ungefär 260 till 330 dagar. Snötäcket framförallt i mellersta Sverige blir uppemot 40 % mindre. 

Tusental-års-klimatförändringar styrs av ojämnheter i Jordens rotation och omloppsbana runt solen.

Miljontal-års-klimatförändringar styrs av plattornas rörelse.

Under den pågående istiden (senast för 2 miljoner år sedan) har temperaturen varierat mellan 2 grader högre och 4 grader lägre än snittet 1961-1990. Under de senaste 750 miljonerna år har temperaturen varierat mellan 15 grader högre och >15 grader lägre än snittet 1961-1990. Jorden har klarat sig bra i alla fall.

En av de varmaste tiderna var Paleocen-eocen-termalmaximum för 56 miljoner år sedan. Havet blev försurat så att kalkförande organismer löstes upp, växter blev ihåliga, kanske pga. stora insekter, men vissa djur (t ex hästen) klarade sig genom att blir mindre. Orsaken till termalmaximumet är okänd men kan ha att göra med vulkanism när Atlanten började öppna eller en metamorfos i de djupare delarna av det unga Himalaya.

En av de kallaste tiderna var "Snowball-Earth" för 635 och 750 miljoner år sedan. Albedoeffekten (hur is speglar tillbaka Solens värme) ledde till passering av en "tipping point" och Jorden blev istäckt. Snöbollen försvann tack vara koldioxid från vulkaner som ingenstans hade att ta vägen (den brukar hamna i havet och reagera med bergarter) och ledde till en kraftig växthuseffekt.

 

 

 

  1 Kommentarer

Ystad firade kvinnodagen lite tidigare!

Publicerat torsdag 10 mars 2016 kl: 08:00 Sara Gagge
mar 2016

Ystads Soroptimistklubb firade Internationella Kvinnodagen redan den 5 mars, eftersom vi räknade med fler besökare på Scala-biografen på gågatan i Ystad en lördag, då fler människor flanerar på sta´n.
Tillsammans med övriga kvinnoorganisationer i Ystad hade vi ett mycket välbesökt dropin-evenemang med olika programpunkter utspridda under några förmiddagstimmar. Dessutom ordnas en ännu pågående nätauktion till förmån för kvinnojouren med konstverk skänkta av kända Österlenkonstnärer. Denna auktion är öppen ända tills 18 mars och man hittar den på www.freezonen.se där konstverken också finns presenterade. Gå gärna in och bjud!

På Scala medverkade Lena Alebo, känd kulturhistoriker och chef för Österlens museum, som berättade om häxor i Sverige, Ystadklubbens egen kulturpersonlighet Marie-Louise Wentzel kåserade om Den heliga Birgitta, Grevlunda manskör framträdde med specialskrivna texter till kända melodier och Katarina Litzberg framförde sin egenhändigt skrivna enmanspjäs "Ett kvinnoöde" ackomanjerad av musikern Sven Eric Erlö.
Under dagen serverades kaffe och Dolly Parton-kakor till förmånligt pris och insamlingsbössorna klirrade.
All behållning från evenemanget kommer att tillfalla Freezonen (Brottsoffer- och Kvinnojouren i sydöstra Skåne).

Affisch för evenemanget

Affisch konstauktionen

  0 Kommentarer

Soppteater

Publicerat söndag 20 september 2015 kl: 10:33 Charlotte Härstedt
sep 2015

        

5 sept.pdf

Soppteater på Ystads teatercafé.

Ystads Soroptimistklubb bjöd lördagen den 5 september in till föreställningen ”Ett kvinnoöde”, skriven och framförd av Katarina Litzberg med musikaliskt ackompanjemang av Sven-Eric Erlö. Detta med anledning av Soroptimisternas nationella projekt för att stödja våldsutsatta kvinnor.

Ett fullsatt teatercafé följde den dramatiska historien och efter föreställningen vidtog en livlig och givande diskussion med bl.a. de representanter för socialtjänsten, polisen och brottsoffer- och kvinnojouren som fanns på plats.

 

 

 

 

 

  2 Kommentarer

KVINNORNA INTAR SCALA

Publicerat torsdag 5 mars 2015 kl: 19:28 Sara Gagge
mar 2015

Lördagen den 7 mars bjuder sex lokala kvinnoorganisationer på ett omväxlande program på biografteatern Scala. Arrangemanget sker i anknytning till den internationella kvinnodagen och fokus kommer att ligga på kvinnor i dåtid, nutid och framtid.

Som arrangör står ett flertal kvinnliga nätverk som sedan länge arbetat ideellt och aktivt med kvinnofrågor.  I lördagens aktiviteter deltar Brottsoffer och Kvinnojouren, Inner Wheel, Soroptimisterna, Zonta, Sirius damklubb och Ystads Hem och Samhälle. Dessutom kommer speciellt inbjudna gäster att medverka. Alla är välkomna att titta in för att lyssna på miniföredrag om intressanta kvinnor, träffa inspirerande kvinnor från de olika organisationerna eller bara mingla med en kaffe och en ”Dolly Parton” kaka. Biografteatern Scala håller öppet mellan klockan 10 och 14 på lördagen den 7 mars.

Syftet med lördagens aktiviteter är, förutom att uppmärksamma kvinnodagen, att visa på hur mycket alla kan göra för att stötta våldsutsatt kvinnor också på det lokala planet. Det kommer därför att finnas möjlighet att ge bidrag till möblering av det skyddade boende som Brottsoffer och Kvinnojouren arbetar för att skapa i Ystad.

– Vi hoppas vårt gemensamma initiativ ska inspirera fler att engagera sig! säger Monica Andersson som är verksamhetsledare på Brottsoffer och Kvinnojouren.

Kontakta gärna dessa två kvinnor så berättar de mer om arrangemanget!

Monica Andersson  info@brottsoffer-kvinnojouren.se tel 0411-23 60 01

Kerstin Påhlsson kep13@telia.com      mobil 0721577511

  0 Kommentarer