Soroptimistklubbars blogg

Nytt Soroptimistår inleds

Publicerat onsdag 11 oktober 2017 kl: 12:48 Marianne Westman
okt 2017

Oktobermöte i Falun

Höstmörker och lätt kyla utomhus blev en bra kontrast till det ljus och den värme som vi alla bjöds på Samuelsdals värdshus, där vi numera oftast håller våra klubbmöten. Kvällen inleddes med försäljning av marmelad till förmån för Unionens 'Solvatten' projekt och den inbringade 1000 kr. Efter vår måltid hölls 'Lära-känna-samtal' i fyra mindre grupper, i syfte att just lära känna varandra lite mera. Många som tillkommit under åren har inte hört andras tidigare EGO presentationer. Under en timme hann vi alla med att sitta i två olika grupper och därmed fick var och en ta del av upp emot sju-åtta presentationer. En mycket god idé som vi gärna 'bjuder på'! 

Årsmötet leddes av avgående presidenten Kerstin Fischer, som slutade mötet med en sammanfattning av de 'high-lights' hon upplevt under sina två presidentår. Vi tackar henne varmt för hennes goda arbete! Vår nya president Maria Skog överlämnade en liten gåva som tack och fortsatte sedan med aktuella frågor under vårt klubbmöte. Därefter blev det en 'fnissig' fotograferingsstund där den nya styrelsen fotograferades. Vi ser fram emot det nya Soroptimiståret tillsammans!

Fr.v. Carina Kaustinen sekreterare, Anna-Britta Larsson ass programledare, Birgitta Hellström ass programledare, Maria Skog president, Gunilla Bergdahl programledare, Marianne Westman vice president och Elisabeth af Geijerstam kassör. Saknas på bilden gör ledamöterna Susanna Karlevill och Christina Bjelvert Olsson , samt ass programledare Helena Nylund Svahn

  1 Kommentarer

Faluklubbens nya styrelse

Publicerat fredag 16 oktober 2015 kl: 13:44 Marianne Westman
okt 2015

Faluklubben höll  årsmöte i Högskolan Dalarnas nya bibliotek och passade på att fotografera den nya presidenten och hela styrelsen, samt programledarna.  I trappan ser vi  fr.v. rad 1  vicepresident Maria Skog, president Kerstin Fischer, expresident/webbansvarig/programledare Marianne Westman, rad 2 sekreterare Anna-Britta Larsson , ledamot  Viveka Wallgren Johansson, ledamot Carina Kaustinen  rad 3 kassör Yvonne Löwenhamn , programledare Ulla Nygårds och programledare Marou Farhoudi programledare. Tyvärr saknas programledare Helena Nylund Svahn på bilden.

  0 Kommentarer