Soroptimistklubbars blogg

Varbergsklubben besöker Senegal

Publicerat tisdag 15 december 2015 kl: 18:04 Sara Gagge
dec 2015

I slutet av november månad var Nan Frostner och Birgit Nilsson från Varbergsklubben i Senegal och överlämnade Solvatten. Föreningen Takku Liggeey även kallad Les Amazones underförstått "att samla sig för arbetet" tilldelades 29 dunkar under en hejdundrande ceremoni. Den kvinnliga borgmästaren i Ke'be'mer var huvudtalare. Hon tackade Soroptimisterna i Sverige för att vi hjälper kvinnorna och familjerna med rent vatten. Därefter uppmanade hon Amazonerna att fortsätta sin kamp för att skapa sig en bättre position i samhället, förbättrad hälsa, analfebetism och fattigdom.

Kvinnorna sjöng och dansade och fler representanter höll tal bl.a. Sophie Perret som är
kontaktkvinna för AKA Sue'de och oss. Hon har tagit på sig ansvaret att kontrollera projektet i Ke'be'mer.


Vi kördes också ut till en nomadby. Resan blev lite äventyrlig eftersom bilen som vi forslades i inte var av bästa skick men vi kom både dit och tillbaks. Det bor 8 familjer i byn och alla fick var sin dunk. Invånarna är mycket fattiga och de flesta är analfabeter. Männen är ute på dagarna och vallar boskapen så det är byäldste, kvinnor och barn som är hemma på dagarna. Det finns en grävd brunn i byn men vattnet är inte rent. Sidi vår chaufför undervisade kvinnorna på deras språk och vi visade också genom att fylla en dunk som placerades i solen. Sidi kommer att ha ansvar för denna by samt en by med 11 familjer som tar dricksvatten direkt från en flod. Byinnevånarna där har mycket svårt med magåkommor mm.

 

Kontrakt skrivs med samtliga kvinnor i Les Amazones och Sophie Perret. Chaufför Sidi skriver på avtal för flodbyn och nomadbyn eftersom de är analfabeter och han har lovat hålla koll där.

Det var en stor upplevelse för oss att vara med då alla dessa kvinnor fick ta emot Solvatten!

  5 Kommentarer

Levandeljuskonsert i Varbergs kyrka

Publicerat onsdag 25 november 2015 kl: 18:55 Sara Gagge
nov 2015

Lördagen den 14 nov. gavs en Levandeljuskonsert i Varbergs kyrka. Varberg Gospel och Cecilia Vennersten medverkade. Vi i Varbergsklubben fick berätta om och visa Solvatten. Hela kollekten 14 700 kr tillföll Soroptimisternas Solvattenprojekt Senegal. Den 17/11 reser Nan Frostner och Birgit Nilsson ner till Senegal för att vara med om utdelning av Solvatten.

  0 Kommentarer