Soroptimistklubbars blogg

Att vara programledare är en tredimensionell upplevelse!

Publicerat lördag 26 maj 2018 kl: 21:49 Sara Nilsson
maj 2018

Att vara programledare är en tredimensionell upplevelse!

 

Under de senaste tolv månaderna har jag i min roll som unionens ena programledare kunnat ta del av klubbarnas arbete genom telefonsamtal, i samtal med er medlemmar eller genom att läsa era programfokusrapporter (PFR). Vi ett antal tillfällen har jag varit en del i arbetet eller fullt ut en deltagare. Vi dessa tillfällen blir arbetet i klubbarna tredimensionellt för mig och när jag deltog i Vattenloppet i Lysekil denna vecka fick alla sinnen vara med. 

 

Det var strålande sol i Lysekil när det tionde vattenloppet skulle gå av stapeln. Från scenen i havsbadsparken kom information från arrangören Lysekils Soroptimistklubb och i år var det deltagarrekord! Det var tydligt att klubbens förberedelser varit noggranna och omfattande och stämningen var både god och familjär och rent av festlig. 

 

Det var fem kilometer som skulle tillryggaläggas genom att gå, lunka eller springa och för min egen del krävdes alla förflyttningssätt för att genomföra ett underskönt lopp. Den goda stämningen, hejaropen efter banan och den stora uppslutningen av deltagare och funktionärer och hjälpande händer gav mig bilden av att soroptimisterna i Lysekil är en del av samhället och en uppskattad samarbetspartner. Att samarbeta med andra på ett sådant sätt att det upprepas eller nästan blir en vana är ett gott betyg. Bra jobbat Lysekils soroptimistklubb! Min upplevelse är att ni sprider kunskap, skapar engagemang och bidrar till vatten och sanitet i Nepal på ett sätt som gläder många.

 

Under årets första kvartal besökte jag Malmö-Limhamn och var gäst hos Kerstin Dahlblom och hennes systrar. Vi diskuterade framtidsfrågor och det var kändes bra att få vara med soroptimister i region syd. I april deltog jag i ett informations/rekryteringsmöte i Norrköping på initiativ av Synnöve Holmström.

 

Med andra ord. Det är viktigt för mig att uppleva ert arbete för att förstå ert arbete. Tack för ett gott arbete kära systrar.

 

Jag och Monica Pavlovic kommer att summera vårt arbete genom att göra en verksamhetsrapport och sedan titta framåt tillsammans med Sandra Gonzales Sköld som valdes in som unionens nya programledare med start oktober 2018. 

Trevlig sommar! /Sara Nilsson, startnummer 484

  3 Kommentarer

Arbetsdagarna i Göteborg och Stockholm

Publicerat onsdag 21 mars 2018 kl: 18:56 Sara Nilsson
mar 2018

Det var två intensiva dagar, först i Göteborg och sedan i Stockholm. Jag har tagit en kort soroptimistisk paus för att återfå kraft och lust att arbeta vidare, jag var sliten efter våra två arbetsdagar, men planerar med att få ut det utlovade materialet innan unionsmötet i april. Materialet kommer vara av en sammanfattande karaktär och där jag särskilt kommer framhålla de punkter som kräver ett nästa steg i form av aktiviteter och beslut.

Min högsta önskan är att vi blir flera som gör detta roliga arbete med att utveckla organisationen tillsammans och jag hoppas att flera av er vill göra det tillsammans med mig och Monica.

Återigen, tack för en en bra start på fortsättningen av vårt arbete!

/Sara Nilsson, Unionens ena programledare

 

  0 Kommentarer

Del av ert arbete finns sammanställt i 56 PFR. Tack!

Publicerat fredag 29 december 2017 kl: 11:33 Sara Nilsson
dec 2017

Nu när jag läst igenom alla PFR vill jag dela med mig av något av det jag tagit del av för det ger en känsla av sammanhang och stolthet.

Av de 56 projektrapporterna som ni skickat in är huvuddelen lokala och nationella, en del av ert arbete påverkar kvinnor och flickors liv både hemma och långt borta. Många av era projekt har resulterat i pengar som hjälper på konkreta vis, en del projekt har inte samlat in en enda krona men de har haft stor inverkan på människors liv. Många projekt sker i samarbete med andra organisationer, myndigheter, politiker eller andra soroptimistklubbar (29 stycken) och det är kraftfullt!

 

Jag tänker om oss som en organisation med örat mot marken, en gräsrotsorganisation som inte viker med blicken när samhällets svårigheter kommer inom vårt synfält. Därför kan jag med sådan värme i mitt hjärta ta del av ert arbete med de kvinnor och flickor som genom ert (vårt) arbete får hjälp och stöd. Jag tänker på arbetet som sker för de hemlösa kvinnorna som besöker Klaragården i Stockholm. Där möter de hemlösa kvinnor andra kvinnor som är soroptimister. Soroptimister som vill bidra till att de hemlösa ser på sig själva med andra ögon än vad samhället i övrigt kanske inte gör, som individer med resurser. Eller de soroptimister som i dialog med rektorn för skolan där de verkar, ger stöd till unga kvinnor i behov av extra hjälp att koncentrera sig, bli sedda och få en plats att lära i lugn och ro. En handfull klubbar har valt att rikta sin tid och sin uppmärksamhet mot de kvinnor som flytt till Sverige från krig och terror. Genom att sitta ned tillsammans framför en kopp varm dryck lär de sig om villkoren för dessa kvinnor och kan dela med sig av sin erfarenhet och kunskap om svenska samhället. Avslutningsvis finns det ett antal klubbar som fört fram vår organisation som en organisation som arbetar mot mäns våld mot flickor och kvinnor tillsammans med andra organisationer den 8 mars på Internationella Kvinnodagen. Ni har bidragit till att se våld från fler perspektiv och därmed möjliggjort att fler kan göra ett aktivt val mot våld i sin närhet. Till alla er vill jag säga, i egenskap som unionens ena programledare, tack för ert fantastiska arbete. Ert arbete är kärnan i vår fina organisation, utan ert arbete ingen organisation.

 

Det har gått ut en inbjudan till alla klubbar som heter ”Välkommen till arbetsdag kring soroptimistklubbarnas arbetsformer”. Jag hoppas att alla klubbar har möjlighet att delta med två personer för där kommer vi att arbeta med synen på projekt och vilket stöd ni behöver av unionens, det vill säga unionens programledares arbetsformer.

 

Jag önskar er ett Gott Nytt 2018!

/Sara Nilsson, Tärnaby, 2017-12-29

 

  4 Kommentarer

Sverige vann Women in Sports Prize i Florens Italy!

Publicerat måndag 17 juli 2017 kl: 16:07 Sara Nilsson
jul 2017

Jag deltog på eget initiativ på 21st Congress Soroptimist International of Europé som denna gång hölls i Florens, Italien. Skälet till att det hölls just där är att kongresserna vanligtvis hålls i det land och i den stad vart ifrån presidenten (M. Elisabetta de Franciscis) för europafederationen kommer.

 

Vad innebär verklig skillnad för kvinnor och flickor?

I mars kom en e-post till mig från en guvernör Birgitta Hansson. Hon ville informera om att det gick att nominera en person eller en organisation till ett pris som skulle delas ut under kongressen; Women in Sports Prize. Jag skrev om det i nyhetsbrevet och valde själv att nominera Futebol da´ Forca. Jag hade träffat en av organisationens medarbetare under en av sessionerna jag närvarade vid under CSW61 i New York tidigare i år och blev verkligt inspirerad. Det tog tid och ett nära samarbete med organisationen att få iväg ansökan och under kongressen kunde vi konstatera att nomineringen höll, Futebol da´ Forca och grundaren Cecilia Andrén Nyström vann Women in Sport Prize!! Jag blev så otroligt glad! Nu kan Cecilia och hennes team fortsätta att göra så mycket mera för unga kvinnor och flickors hälsa (fysisk och mental) genom fotboll med vår organisations stöd. Denna gång kunde Soroptimisterna hjälpa unga kvinnor och flickor indirekt genom prisets ekonomiska del om 20 000 sek.

 

Under kongresser lik denna finns det ett smörgåsbord att ta del av hur andra klubbar försöker främja jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter oavsett kön. Kongressen valde detta år att sätta fokus på unga kvinnor som strävar efter att arbeta inom naturvetenskap, teknik, matematik och som ingenjörer. Dels genom att möjliggöra för dem att träffa varandra och kvinnor som gått före (riktigt tunga namn) under kongressen i syfte att ge vägledning, råd och stöd. Under kongressen lyftes olika projekt fram som dels handlade om att stötta kvinnor att ta plats i arbetslivet och dels uppfinningar och tekniska lösningar som på många nivåer och plan förverkligar kvinnors liv. Från Sverige hade två projekt valts ut. Soroptimist Nordic Leadership Academy (SNLA) och Rent vatten från kvinna till kvinna med Solvatten (Solvatten). Förre unionspresidenten Catherine Westling presenterade SNLA och Jytte Roos berättade om Solvatten på ett mycket bra vis och båda projekten väckte stort intresse. Jag vill särskilt be er att titta efter den film som gjordes i samband med SNL.

 

Skälet till att jag väljer att åka är lust. Jag vill lära mig mer om världen, vår organisation och umgås med kvinnor som valt att vara soroptimister. Efter varje kontakt med omvärlden blir jag alltid än mer ”ödmjukifierad” inför de olika möjligheter vi kvinnor har beroende på vart vi föds, och varje gång blir jag otroligt stolt över vad soroptimister i vår organisation gör för att bidra till verklig skillnad i kvinnor och flickors liv.

 

Med vänlig hälsning Sara Nilsson, unionens ena programledare

 

Läs mer: www.futeboldaforca.com

 

 

  3 Kommentarer

God Jul och Ett Gott Nytt Soroptimistår!

Publicerat onsdag 16 december 2015 kl: 13:00 Sara Gagge
dec 2015

I samarbetets tecken på alla nivåer i vår organisation.
Tillsammans når vi längre!
Hälsar
Nya och gamla medlemsansvariga och programledare
Bente, Christine, Eva, Gunilla, Gunnel, Margareth, Monika, Sara och Synnöve

  1 Kommentarer