Soroptimistklubbars blogg

GOTT NYTT SOROPTIMISTÅR

Publicerat tisdag 27 december 2016 kl: 16:47 Christine Safi-Roslund
dec 2016

Så skönt att min gästsäng kunde frigöras från avlagda mobiltelefoner precis innan jul och bereda sängplats åt ett av barnbarnen från Lund. Ännu skönare är det att bidra till att gamla mobiltelefoner tas om hand för återvinning och att detta hjälper till att arbeta mot barnäktenskap och könsstympning i Egypten.

Under hösten har jag på Aftonstjärnans teater och bio på Lindholmen, i Göteborgs Folkdansvänner och i Älvsborgs kyrkas projektkör samlat in gamla mobiltelefoner. Den 21 december gick 51 telefoner via Plan Sveriges försorg vidare.

Göteborg-Bohus Soroptimistklubb har också samlat in avlagda glasögon, som vår tidigare medlem Eva Aulin, nu i Malmö-Limhamnsklubben, tar med sig till Sydafrika för att ett antal människor där skall kunna se livet lite klarare. Jag tror att hon fick närmre ett 100-tal häromdagen. Tyvärr inser jag nu att jag givetvis borde ha fotograferat allt detta som tagit plats i mitt arbetsrum - men julstöket tog överhanden. Tack alla som bidragit till detta.

Jag vill passa på att önska er alla Kära Soroptimistsystrar i landet ett riktigt GOTT NYTT SOROPTIMISTÅR. Låt oss alla hjälpas åt att förbättra villkoren för i synnerhet flickor och kvinnor och att utvidga soroptimismen i Sverige.

Christine Safi Roslund

Vicepresident i unionsstyrelsen

  1 Kommentarer

Göteborg-Bohus soroptimister på Lindholmens kulturdag

Publicerat tisdag 13 september 2016 kl: 14:54 Christine Safi-Roslund
sep 2016

Göteborg-Bohus Soroptimistklubb deltog i Lindholmens kulturdag i Göteborg den 10 september. Vår klubbsyster och tillika sekreterare Cecilia hade tryckt upp en fin affisch för att väcka intresse över vad vi soroptimister kan göra.

Solvattendunken var med och fick stor uppmärksamhet. Vi till och med sålde en dunk och en 60-åring fick ett gåvobrev. En låda för mobiler fanns på plats. Det gavs inga mobiler under dagen men intresserade fick veta att en låda för mobilinsamling kommer att finnas på Aftonstjärnans biokvällar varje måndag och tisdag under hösten. Vi talade med många intresserade kvinnor - männen var mycket intresserade av Solvatten. Några direkt nya gäster och presumtiva medlemmar gav nog inte dagen, men vi tror att den här typen av arrangemang hjälper oss att göra Soroptimismen mer synlig framöver.

  1 Kommentarer

Kalmar Soroptimister i samarbete med Plan Sverige

Publicerat onsdag 20 april 2016 kl: 21:12 Lena Lewander
apr 2016

Till Er som ännu inte är soroptimister:
Kalmar Soroptimistklubb är engagerad i mobiltelefonprojektet ”För att jag är flicka” som har som mål att reducera – och allra helst – stoppa bl.a. könsstympning av flickor i framförallt Egypten.  De mobiltel. som samlas in sänds till det certifierade återvinningsföretaget Redeem Nordics som betalar för fungerande mobiltel. resp. återvinner de övriga.  Beloppen utbetalas till Plan Sverige som är huvudansvarig för projektet och därmed borgar för att pengarna kommer fram.

Lämna Era avlagda mobiltel. – oavsett skick – hos KSRR i Kalmar eller Mönsterås Kommuns Återvinningsstation – med vilka vi har avtal – så kommer det att göra skillnad.  TACK!

Gunnel Rydberg

Kalmar soroptimistklubb.


  1 Kommentarer

Mobiltelefonprojekt Kalmar Soroptimistklubb

Publicerat måndag 14 december 2015 kl: 10:39 Lena Lewander
dec 2015

MOBILTELEFONPROJEKTET I KALMAR

 

I dec 2010 anslöt sig Kalmar Soroptimistklubb till Mobiltelefonprojektet.

 

På allvar kom vi igång våren 2011 då vi skrev avtal med Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) om att få de begagnade mobiltelefoner som KSRR får in för återvinning.

 

Våren 2015 skrev vi ett likalydande avtal även med Mönsterås Kommun.

 

Mest tack vare dessa avtal har vi nu – medio dec 2015 – sänt drygt 6.000 tel. (varav 146 st lämnades från andra soroptimistklubbar vid unionsmötet i Kalmar 2015) till återvinningsföretag (från början Anovo, under kort tid Regenersis och numera EMC i England.)

 

Dessa företag har haft/har avtal med Plan Sverige i vilka de förbinder sig att betala visst belopp för de mobiltel. som går att sälja.  De övriga går till återvinning.

 

Plan Sverige ansvarar för att pengarna går till det egna projektet ”För att jag är flicka” vilket har som mål att reducera – allra helst stoppa – könsstympning av flickor i framförallt Egypten.

 

Vår ansvariga för projektet Gunnel Rydberg hämtar mobiltel. i Kalmar (i Mönsterås vår medlem Anette Karlsson), tar hand om dem som samlas in av våra medlemmar, räknar och packar dem, beställer fraktsedlar från EMC (som betalar frakten) och upphämtning från transportföretag samt meddelar kontaktpersonerna i Kalmar och Mönsterås hur många som har skickats.

 

Dessa drygt 6.000 mobiltel. har genererat ca 58.000 kr.

Vid pennan:

Gunnel Rydberg

Kalmar Soroptimistklubb

 

PFR-nr 36610

  2 Kommentarer

Ta med mobiltelefoner till Unionsmötet!

Publicerat måndag 23 mars 2015 kl: 16:12 Gunnel Zenk
mar 2015

Gunnel Rydberg, Kalmarklubben kommer att ha ett informationsbord med en
uppsamlingslåda 
för telefoner som hon ser till att skicka till återvinning. Det är
ett bra tillfälle för klubbar som 
har ett fåtal mobiler att lämna.

  1 Kommentarer