Soroptimistklubbars blogg

Givande möten på årets Bokmässa

Publicerat torsdag 3 oktober 2019 kl: 18:27 Ingrid Franzon
okt 2019

Det blev många givande möten med besökare från hela Sverige när Soroptimisterna deltog på årets Bokmässa på Svenska Mässan i Göteborg. De personer som visade intresse för vårt arbete med att göra skillnad för flickor och kvinnor kommer vi att kontakta under hösten för eventuellt samarbete eller medlemskap.

Demonstration av Sverige-unionens Solvatten-projekt på Bokmässan. Solvatten består av en plastbehållare som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar och värme. Plastbehållarna delas ut till behövande familjer i Afrika och Nepal.

Ingrid Franzon, 
Göteborg-Bohus Soroptimistklubb

  1 Kommentarer

Lysekilsklubbens novembermöte

Publicerat måndag 20 november 2017 kl: 16:04 Barbro Bergström
nov 2017

Lysekilsklubbens novembermöte 2017-11-08

Ett för oss oprövat sätt att träffa presumtiva nya medlemmar i vår klubb ägde rum på Röe gård under temat ”Mingelträff med Afternoon Tea”. Vi har helt sonika ändrat på sättet att bjuda in våra gäster. Anledning till ”nytänket” är unionsstyrelsens appell att öka medlemsantalet i Sverigeunionen.

Efter diskussion på septembermötet, i storgrupp och i bikupor, kom vi fram till denna modell. Vi skulle var och en bjuda in en gäst eller två för att förhoppningsvis öka intresset för medlemskap i Lysekils Soroptimistklubb och i Sverigeunionen. Tillfälle för gemensam inbjudan bestämdes till novembermötet. I samband med kallelsen till mötet bad vår nytillträdda president Lena Fischer att några av oss skulle hålla en kortare information (3-5 min) om olika delar.

Lena inledde mötet med att säga några ord om Soroptimismens syften och därefter hade vi en presentationsrunda. Samtliga presenterade sig var och en med namn och profession. En syster berättade därefter om vår klubbs tillkomst, vi firar 25 årsjubileum i maj månad nästa år! Den syster som i mångt och mycket skött kommunikationen med våra projektmottagare berättade om det arbetet. En syster som kom inflyttande till Lysekil för ca 20 år sedan och tidigare tillhört Göteborg-Mölnlycke klubben, förklarade fördelarna med att från att inte ha några kontakter i kommunen till att helt plötsligt ha 23 stycken, när hon blev medlem i Lysekil. Vår strävan att göra oss synliga i media på olika sätt beskrevs av en syster. Den syster som initierat och tillsammans med många genomfört vårt ”Vattenlopp” nio år i rad, berättade om detta och en syster förklarade hur Soroptimismen är organiserad, internationellt, på federationsnivå, nationellt, regionalt och lokalt samt att allt arbete inom Sverige sker på ideell basis liksom att unionsstyrelsen verkar under två år. Den nuvarande består av medlemmar från Region Väst. Den första oktober nästa år är det Region Syd som tar över.

Dessutom hade vi den stora glädjen att få träffa och lyssna till Annie Dewill. Hon var den kandidat Lysekils klubben nominerade till Soroptimist Nordic Leadership Academy på Ölands folkhögskola i somras. Hon blev antagen till utbildningen och beskrev på ett mycket trevligt sätt sina fem intensiva och faktaspäckade dagar i slutet av juni. Annie var mycket glad och tacksam att vara en av tjugofem unga kvinnor som fått denna möjlighet.

De korta informations inslagen om Soroptimismen fördelades ut över kvällen och mellan intagandet av allt gott som bjöds på Afternoon Tea hade systrar och gäster möjlighet att prata och svara på ev frågor.

Tilläggas bör att även gästerna fick betala för sig, något man var informerad om i samband med inbjudan.

Vi hade ett tiotal gäster som kom och fler som skulle vilja komma men inte hade tillfälle just denna kväll. De kommer naturligtvis att bjudas in framöver.

Vi hoppas och tror att flertalet av våra gäster är framtida systrar. Att vi när vi nått 30/6 2018 är fler än en medlem mer än 30/6 2107!!

 

 

 

 

 

  3 Kommentarer

Varför vara Soroptimist?

Publicerat söndag 3 september 2017 kl: 17:51 Ingrid Franzon
sep 2017

Det finns massor av anledningar att vara Soroptimist! Läs här vad vi i Göteborg-Bohus Soroptimistklubb kom fram till när vi hade vår workshop om medlemsrekrytering i våras. 

 

Våra svar på fråga 1: Varför vill man gå med i en Soroptimistklubb?

 • Man vill göra skillnad för flickor och kvinnor
 • Man vill hitta och känna gemenskap med likasinnade
 • Man är intresserad av personlig utveckling
 • Man vill få större medvetenhet om andras miljöer internationellt
 • Det  är lättare att uträtta något tillsammans än som ensam individ – flera är starkare än en
 • Man vill träffa olika slags människor med yrken som man inte träffar i sin vanliga vänkrets
 • Man vill träffa personer med annan bakgrund än sin egen
 • Man är intresserad av föreläsningar
 • Man vill dela med sig av sin egen kunskap och erfarenheter
 • Man vill kunna vara med och påverka i världen och inte bara prata
 • Man vill göra något eget, utanför sin familj
 • Man är ny i stan och vill lära känna nya människor
 • Det finns mer tid för engagemang i ideellt arbete när barnen blivit större

 

Våra svar på fråga 2: Vad är det som gör att medlemmar stannar kvar i klubben?

 • Vi ser till att jobba med projekt som har en startpunkt, tydlig målformulering om vad man vill uppnå och att slut
 • Vi har struktur på mötena – det ska inte bara vara kafferep
 • Vi känner starkt systerskap och gemenskap
 • Vi gör saker – inte bara pratar/påverkar genom att handla
 • Vi lär oss mycket om olika saker – utvecklas som person
 • Vi fungerar som en familj för den som inte har någon egen familj
 • Vi känner vänskap och gemenskap

 

Våra svar på fråga 3: Vad kan just du göra för att bidra till att vår klubb får fler medlemmar?

 • Jag kan berätta om Soroptimisterna på arbetsplatsen och bland vänner
 • Jag kan berätta om intressanta soroptimistprojekt
 • Jag kan se till att vi jobbar med intressanta projekt som lockar nya medlemmar och berätta om dem
 • Jag kan bjuda in gäster
 • Jag kan se till att vi startar nya projekt
 • Jag kan anlita föredragshållare som skulle kunna bli medlemmar
 • Jag kan ta kontakt med nyinflyttade
 • Jag kan fånga upp kvinnor som inte längre får vara med i Round table av åldersskäl
 • Jag kan vara aktiv i sociala medier
 • Jag kan jobba för att vi ska bli mer synliga – sprida broschyrer om solvattenprojektet,  delta i VårRuset i Soroptimisternas namn/stå på VårRuset och dela ut information
 • Vi kan arrangera ett större Öppet hus
 • Jag kan tipsa om andra klubbar till vänner/kontakter i andra städer
 • Jag kan prata om Soroptimisterna, sprida info

  3 Kommentarer

Lite från Jönköping

Publicerat måndag 11 april 2016 kl: 10:21 Maud Lagerborg
apr 2016

Vi har haft besök av en smittskyddsläkare, som berättare om de pandemier som funnits och finns i världen, och vi har också haft program om jämställdhetsarbete.

Något som vi diskuterar ganska mycket är vilka strategier vi ska ta för att locka nya medlemmar. Kanske är det så att de strategier som fungerade för tio eller tjugo år sedan inte riktgit fungerar idag, och frågan är vilka vägar vi ska ta. Hur gör ni andra systrar i era klubbar?

Tankar finns att använda sociala media, och även media i stort, men frågan är hur dessa inlägg och grupper når ut och blir intressanta till en bredare allmänhet. Vi vill ju att vår fina verksamhet ska vara lockande även för yngre kvinnor.

  0 Kommentarer